Offentlig ettersyn – Forslag til lokal adresseforskrift

Ambulanse
Ambulanse

I medhold av plan og bygningslovens bestemmelser har kommunens livsløpsutvalg i sak 19/2012 – 23.05.2012, vedtatt å legge forslag til lokal forskrift om adressering i Averøy kommune, ut til offentlig ettersyn.

Formålet med lokal forskrift om adressering er å regulere forholdet i adressetildeling som ikke er omtalt i lov eller sentrale forskrifter.

Fullstendige saksdokumenter er lagt ut til offentlig ettersyn ved kommunens servicekontor eller de kan lastes ned fra høyre kolonne på denne siden.

Eventuelle merknader fremsettes skriftlig og sendes:
Averøy kommune, Postboks 152, 6538 AVERØY
eller på e-post: post@averoy.kommune.no

En kan også sende elektronisk høringsuttale. Dette kan gjøres herfra.

Fristen for å komme med merknader er 15.08.12.

Fant du det du lette etter?
  • Ja
  • Nei