Ledere innen pleie og omsorg i Averøy kommune forbereder nå årets brukerundersøkelse som blir gjennomført i perioden 13. - 24. november. 

6. september arrangerte hjemmesykepleien fagdag om sorg med deltakere fra hjemmesykepleien, Averøy omsorgssenter og Averøy sykehjem. Ingrid Olavsdatter Nesland hadde 6 t foredrag om sorg og sorgprosesser. Dagen er en del av prosjektet «Sammen skaper vi en trygg og verdig avslutning på livet».

 

TV-aksjonen NRK 2017 går til UNICEFs arbeid for å gi utdanning til barn rammet av krig og konflikt. I år går TV-aksjonen av stabelen søndag 22. oktober.

 

Publikumsbadingen starter første tirsdag etter høstferien, 17. oktober. 

Åpningstider for publikumsbadingen høsten 2017

Valg 1

Senterpartiet ble valgets vinner i Averøy, med en framgang på 8, 5 % fra forrige Stortingsvalg. Størst tilbakegang hadde Høyre med - 7, 9. Valgdeltakelsen var på 75 %, og mange hadde forhåndsstemt.

Les mer om valgresultatet i Averøy, fylket og landet på valgresultat.no og NRKs valgsider

 

Salget av årets Stikk-UT! krus er i gang. Les mer på Friluftsrådets hjemmeside.

Flyktningetjenesten og frivillige inviterer til prat og sosialt samvær onsdag 6. september (17.00-19.00) i kantina på kommunehuset.

For å kunne stemme ved valget i Averøy, må du være innført i kommunens manntall. Manntallet  for Averøy blir lagt ut til offentlig ettersyn på servicekontoret i perioden 20. juli - 8. september.

Dersom du ikke har mulighet til å stemme på valgdagen eller i den ordinære perioden for forhåndsstemmegiving, kan du fra 1. juli t.o.m. 9. august henvende deg til kommunen og avtale tid for å stemme.