• Status anlegg juni 2016 - Forside

  Status på idrettsanlegg, friluftslivsanlegg og...

  27.06.2016

  Averøy kommune har sendt ut brev til alle lag og foreninger som står oppført som eier av ett eller flere anlegg i kommunen. Vi ønsker oppdatert informasjon om eierskap og status.

 • REG-SNARVEIEN -Illustrasjon.JPG

  Offentlig ettersyn: reguleringsplanforslag for...

  27.06.2016

  I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10 meddeles det at Averøy formannskap vedtok å legge reguleringsplanforslag for ny veitrase på strekningen Kårvågmyran - Bruhagen ut til offentlig ettersyn (FSK sak 52/2016; m (PDF, 817 kB)øte 07.06.2016;). Reguleringsplanforslaget ble utarbeidet av...

 • Bremsneshatten - bolting 1

  Bilder ønskes

  24.06.2016

  Averøy kommune reviderer kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet. I den forbindelse ønsker vi fine bilder som kan vise litt av mangfoldet vi har innen idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i kommunen vår. Kan du tenke deg å dele foto?

 • Tusenlapper

  Støtte til næringsutvikling

  23.06.2016

  Det kan nå søkes om midler til næringsutviklingsprosjekter fra kommunalt næringsfond.

 • Hender

  Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid i...

  23.06.2016

  Har du lav inntekt? Det er to moderasjonsordninger for familier eller husholdninger med lav inntekt. Det må søkes for hvert barnehageår. Familier som har vedtak som gjelder for barnehageåret 2015/2016, må søke på nytt for barnehageåret 2016/2017.