• Syklist på Storseisundbrua

  Felles formannskapsmøte om kommunereformen

  28.08.2015

  Nordmøre Regionråd – ORKidé inviterer kommunene på Nordmøre til felles formannskapsmøte om kommunereformen i Kristiansund 31. august. Tema er felles prosess og fremdriftsplan fram mot endelig vedtak om fremtidige kommuner neste vår.

 • Lensmann

  Folkemøte om forebygging

  28.08.2015

  Hvordan forebygge? Åpent møte tirsdag 1. september kl. 18.00 på Averøy kommunehus.

 • Uran BF - Illustrasjon.jpg

  Reguleringsplan Uran Boligfelt - offentlig...

  28.08.2015

  I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-11 vedtok Averøy formannskap i møte 25.08.2015 - sak 79/2015, å legge planforslaget for Uran Boligfelt ut til offentlig ettersyn. Denne reguleringsplanen ble behandlet tidligere i kommunestyre, men på grunn av innsigelse fra Statens Vegvesen ble...

 • Kårvåg BF - Illustrasjon.jpg

  Reguleringsplan Kårvåg Boligfelt - offentlig...

  28.08.2015

  I medhold av plan- og bygningsloven § 12-11 vedtok Averøy formannskap i møte 25.08.2015 - sak 81/2015, å legge planforslaget for Kårvåg Boligfelt ut til offentlig ettersyn. Hensikten med reguleringsplanarbeidet er tilrettelegging for etablering av barnehage og boligtomter for eneboliger...

 • REGPRO - Stranda Prolog - Illustrasjon.jpg

  Reguleringsplan Stranda Prolog - offentlig...

  27.08.2015

  I medhold av plan- og bygningsloven § 12-11 vedtok Averøy formannskap i møte 25.08.2015 - sak 77/2015, å legge av planforslaget for Stranda Prolog ut til offentlig ettersyn. Hensynet med reguleringsplanen er å legge til rette for utvidelse av industrivirksomhet Stranda Prolog.