• Kommunehuset

  Årsmelding og regnskap 2014

  22.05.2015

  Kommunestyret har godkjent årsmelding og regnskap for 2014. De gir ros tilbake til hele organisasjonen for det arbeidet som er gjort. Årsmelding og regnskap er nyttig dokumentasjon på både mangfold og kvalitet i de kommunale tjenestene. Dette er det som ble levert av...

 • Hasseløy bilde.jpg

  Boligfelt Hasseløy Sør - egengodkjent

  22.05.2015

  I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12, meddeles herved at Averøy kommunestyre i møte 19.05.15 – sak 39/2015, vedtok reguleringsplanen for Hasseløy Sør boligfelt.

 • Valgurne

  Rådgivende folkeavstemning utsettes til februar...

  21.05.2015

  Kommunestyret har vedtatt at rådgivende folkeavstemning i forbindelse med kommunereformen skal gjennomføres i løpet av februar neste år. I utgangspunktet var det tenkt å gjennomføre folkeavstemmingen i forbindelse med høstens valg, men dette er nå ikke aktuelt.

 • Fra folkemøtet på Kårvåg

  Kommunereformen - felles utredning for...

  21.05.2015

  Kommunene som er med i ORKidé-samarbeidet på Nordmøre starter nå en felles utredning av mulige fremtidige kommuner på Nordmøre. Til sammen 12 alternativer utredes, og rapportene skal være ferdig i starten av november.

 • Hogsneset Boligfelt. Bestemmelser bilde.jpg

  Hogsneset boligfelt - endring av...

  21.05.2015

  I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12, meddeles herved at Averøy kommunestyre i møte 19.05.15 – sak 42/2015, vedtok endring av reguleringsplanen for Hogsneset boligfelt.

padlock