Kommunereformen

Stortinget har gitt tilslutning til å gjennomføre en kommunereform. Målet er større, mer robuste kommuner med økt makt og myndighet for å møte morgendagens utfordringer og stadig økte forventninger fra innbyggerne. Kommunestyret i Averøy har vedtatt en plan for hvordan vi skal jobbe med reformen lokalt.

 

Her er den lokale framdriftsplanen (klikk på bildet for å få det større):

Lokal framdriftsplan kommunereform - Klikk for stort bilde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her er den nasjonale framdriftsplanen (klikk på bildet for å få det større):

Nasjonal framdriftsplan - Klikk for stort bilde

 

 

 

 

 

 

 

 

Dette er de 10 kriteriene ekspertutvalget mener kommunene må vurdere i forhold til framtidens velferdstjenester:

1. Kapasitet
2. Relevant kompetanse
3. Tilstrekkelig distanse
4. Effektiv tjenesteproduksjon
5. Økonomisk soliditet
6. Valgfrihet
7. Funksjonelle samfunnsutviklingsområder
8. Høy politisk deltakelse
9. Lokal politisk styring
10. Identitet
 
Relevante lenker og artikler:
www.nykommune.no (Verktøy for å se på ulike alternativer ut fra befolkning og andre kriterier)
www.kommunereformen.no (Regjeringens nettsted for kommunereformen)
www.fmmr.no (Fylkesmannen i Møre og Romsdal, koordinerende og styrende funksjon)
www.ks.no (kommunesektorens organisasjon)
www.distriktssenteret.no (Kompetansesenter for distriktsutvikling)
Meldingsdel for kommuneproposisjonen 2015 (Bakgrunn for reformarbeidet)
 
Publisert av Berit Hannasvik. Sist endret 06.07.2016 12:52
Kommunereformen
Publisert 24.05.2016
Kommunehuset

Arbeidet med kommunereformen nærmer seg sluttbehandling. Formannskapet behandlet saken i dag og foreslår at kommunestyret vedtar at Averøy kommune skal fortsette som egen kommune, og at samarbeid med nabokommunene skal fortsette. 

Publisert 25.04.2016
Stemmeseddel - mest brukt

Da har innbyggerne i Averøy sagt sin mening i forbindelse med kommunereformen. Alternativet Averøy fortsetter som egen kommune fikk dobbelt så mange enere/1. prioritet (1608) som er 61, 5 % av 1. prioritet-stemmene. Alternativet sammen med Kristiansund, Tingvoll, Gjemnes, Halsa og Aure, fikk 733 (28 %) enere.  Alternativet Averøy sammen med Eide og Fræna fikk 274 (10, 5%) enere. 

Publisert 22.04.2016
Stemmeseddel

Nå er vi optimistiske og har tro på å nå 50 % eller høyere valgdeltakelse i forbindelse med kommunereformen. I dag har det vært en jevn strøm av velgere innom og vi håper på godt besøk også i morgen (lørdag). Da har servicekontoret åpent for avstemning fra kl 10:00 - 14:00. Mandag har vi åpent fra kl 08:00 - 20:00.

 

Publisert 19.04.2016

Nå er det 6 dager igjen av avstemningsperioden og i underkant av 32 % har stemt. Vi har sjekket hvordan kommunens 16 og 17 har brukt stemmeretten, og de leder knapt på resten av befolkningen med 31, 7 % mot 31, 5 %. Averøy har ca 4700 stemmeberettigende (fra 16 år). For å få en valgdeltakelse på over 50 % må langt flere møte opp på servicekontoret og gi sitt råd til kommunestyret de neste dagene. 

Publisert 15.04.2016
Ordføreren leverer sin stemme

I går leverte ordfører Ingrid Rangønes sin stemme. Det har også rundt 1300 andre av kommunens innbyggere gjort. Etter påske har det dabbet litt av med deltakelsen i folkeavstemningen. Averøy har ca 4700 stemmeberettigende (fra 16 år). For å få en valgdeltakelse på over 50 % må langt flere møte opp på servicekontoret og gi sitt råd til kommunestyret. 

 

Publisert 04.04.2016
Stemmeseddel

Har du ikke fått avgitt din stemme i forbindelse med folkeavstemningen? Det er fortsatt tre uker igjen av avstemningsperioden. Siste frist for å stemme er mandag 25. april kl 20:00. Kommunens servicekontor er stemmestedet og vi har utvidet åpningstid torsdag 14. og 21. april, i tillegg lørdagsåpent 23. april. 

 

Publisert 23.03.2016
Stemmeseddel

Folkeavstemningen i forbindelse med kommunereformen startet mandag denne uken. I løpet av avstemningsperiodens tre første dager har rundt 250 personer gitt sitt råd til kommunestyret. At så mange har vært innom, tolker vi som et tegn på stor interesse for saken. Fortsetter det slik, ligger det an til tidenes valgdeltakelse i Averøy. Perioden for folkeavstemningen varer til og med mandag 25. april.

 

Publisert 16.03.2016
Stemmeseddel

Kommunestyret har bestemt at det skal gjennomføres rådgivende folkeavstemning i forbindelse med kommunereformen. Folkeavstemningen skjer i perioden 21. mars – 25. april 2016 og stemmestedet er kommunehuset på Bruhagen, servicekontoret.

 

 

Publisert 16.03.2016
Tre ordførere signerer avtale

I dag kunne de tre ordførerne fra Eide, Fræna og Averøy signere intensjonsavtalen som grunnlag for Hustadvika kommune. Mandag 21. mars starter folkeavstemningen. Nå er det opp til innbyggerne å vurdere både intensjonsavtaler og faglige utredninger opp mot målene som er satt for kommunereformen: Gi ditt råd til kommunestyret som skal gjøre endelig vedtak før sommeren. Jo større valgdeltakelse, jo større betydning vil resultatet ha for kommunestyret.

Publisert 01.03.2016
Storseisundbrua

I dag forhandler Averøy, Eide og Fræna kommuner videre med intensjonsavtale for dette alternativet for kommunesammenslåing. Målet er å signere en avtale i løpet av 14 dager.

 

Publisert 01.03.2016
Seks ordførere signerer avtale

Seks kommuner på Nordmøre har i løpet av de siste månedene jobbet iherdig med å få på plass en intensjonsavtale for hvordan de ønsker å slå seg sammen og bygge en ny kommune. I går ble den historiske avtalen signert av ordførerne i de respektive kommunene.  

Publisert 27.02.2016
Kart Møre og Romsdal

Tirsdag 1. mars kl 18:30 - 20:30 blir det åpent møte om kommunereformen i samfunnshuset på Bruhagen. Dette er det siste folkemøtet som blir arrangert før folkeavstemningen. Alle som vil ha et så godt grunnlag som mulig før de går til avstemning bør møte opp.

 

Publisert 24.02.2016
Ungdom

Kommunestyret har bestemt at nedre aldersgrense i forbindelse med folkeavstemningen om kommunereformen skal være 16 år. Det betyr at alle som fyller 16, 17 eller 18 år i løpet av 2016 er stemmeberettiget og er såkalte førstegangsvelgere.

 

Publisert 17.02.2016
17. mai-toget fra 2009

For å få avgi stemme i forbindelse med kommunereformen må du være oppført i manntallet. Manntallet blir lagt ut til ettersyn på kommunens servicekontor fra fredag 19. februar og fram til avstemningsperioden starter (21. eller 29. mars). Alle personer født før 31.12.2000 med stemmerett og registrert bosatt i Averøy innen 1. februar 2016 står i manntallet.
 

 

Publisert 16.02.2016
Atlanterhavsveien

Kommunestyret vedtok i går å gi forhandlingsutvalget utvidet mandat til også å forhandle fram intensjonsavtale med Eide og Fræna kommuner. 

Forhandlingsutvalget har tidligere hatt mandat til å forhandle med 7-kommune alternativet (Averøy, Kristiansund, Gjemnes, Tingvoll, Smøla, Halsa og Aure). Nå får de en hektisk periode før folkeavstemningen starter. Kommunestyret bestemte også at nedre aldersgrense for å avgi stemme blir 16 år.

 

Publisert 05.02.2016
Syklist på Storseisundbrua

Valgstyret (formannskapet) vil ta med Eide og Fræna som et tredje alternativ i saken om kommunereformen og folkeavstemning, og foreslår å gi forhandlingsutvalget mandat til å forhandle med nabokommunene i sør. Kommunestyret skal ta endelig stilling til formannskapets forslag 15. februar.

 

Publisert 15.01.2016
Folkemøte på Bruhagen august

I forbindelse med at Averøy nå har fått alle utredninger om sammenslåingsalternativ og alternativet om å fortsette som egen kommune, vil ordfører Ingrid Rangønes og rådmann Knut Mostad svare på spørsmål fra innbyggerne. Spørsmål og svar skjer på kommunens facebook-side.

 

Publisert 15.01.2016
Ser inn i fremtiden - illustrasjonsfoto

I arbeidet med kommunereformen harTelemarksforsking nå levert den siste bestillingen/utredningen fra politikerne i Averøy. Dette er vurderinger av Averøy som egen kommune (0-alternativet), ut fra vurderingssystemet som Stortinget har satt for kommunereformen: samfunnsutvikling, økonomi, tjenestetilbud og lokaldemokrati. Rapporten finner du øverst i kolonnen til høyre.

 

Publisert 23.12.2015
Syklist på Storseisundbrua

Kommunene Kristiansund, Averøy, Tingvoll, Gjemnes, Halsa, Aure og Smøla møtes på nytt i januar til videre samtaler om en mulig ny kommune.

 

 

Publisert 05.11.2015
Passer disse tre (fire) sammen?

Telemarksforskning ser for seg fem framtidige kommuner på Nordmøre. Forskerne presenterte i dag sluttrapporten i kommuneutredningen og la fram sin uavhengige anbefaling. Kommunene skal frem mot våren 2016 vurdere hva de til slutt ser for seg av framtidige kommuner.

 

 

Publisert 28.10.2015
Formannskapsmøte

Mandag skal kommunestyret ta stilling til formannskapets forslag (formannskapet er styringsgruppe i arbeidet med kommunereformen) om å opprette et forhandlingsutvalg som får mandat til å jobbe fram en intensjonsavtale med aktuelle kommuner Averøy kan slå seg sammen med.

 

Publisert 15.10.2015
Ordførerklubbe

Hva skjer med lokaldemokratiet vårt dersom flere kommuner blir til en? I dag presenterte Telemarksforskning den fjerde og siste delrapporten i kommuneutredningen på Nordmøre.

Publisert 23.09.2015
Kommunale tjenester

Tilbakemedlinger om kommunereformen viser at folk er opptatt av det framtidige tjenestetilbudet, dersom det blir nye og større kommuner på Nordmøre. Dette har Telemarksforskning sett nærmere på i delrapport 3 i kommuneutredningen for Nordmøre.

 

Publisert 26.08.2015
Folkemøte på Bruhagen august

Rundt 60 personer møtte fram på folkemøtet i går kveld, der temaet var kommunereformen. Ordføreren hadde fått tak i innledere fra to kommuner som har gjennomført en kommunesammenslåing: Rådmann  Jon Arve Hollekim fra Inderøy kommune i Nord-Trøndelag og ordfører Thorvald Hillestad fra Re kommune i Vestfold.

Publisert 30.07.2015
Kommunekart

2625 nordmøringer fra Aure, Smøla, Halsa, Surnadal, Rindal, Tingvoll, Kristiansund og Averøy deltok i juni i en representativ telefonundersøkelse om kommunereform. Nå er resultatene klare.

Publisert 19.06.2015
Syklist på Storseisundbrua

Ordfører- og rådmannskollegiet på Nordmøre (ORKidé) fikk i dag presentert de to første delrapportene i kommuneutredningen for Nordmøre.

 

 

Publisert 09.06.2015
telefon

Innbyggerundersøkelsen starter nå

Har du meninger om kommunereformen? Hva er viktig for deg som innbygger dersom kommunen din blir del av en ny og større kommune, og hvilke kommuner mener du kan være aktuelle for sammenslåing? Nå i juni kan du få muligheten til å si din mening i en telefonundersøkelse om dette temaet.

 

Publisert 21.05.2015
Valgurne

Kommunestyret har vedtatt at rådgivende folkeavstemning i forbindelse med kommunereformen skal gjennomføres i løpet av februar neste år. I utgangspunktet var det tenkt å gjennomføre folkeavstemmingen i forbindelse med høstens valg, men dette er nå ikke aktuelt.

Publisert 21.05.2015
Fra folkemøtet på Kårvåg

Kommunene som er med i ORKidé-samarbeidet på Nordmøre starter nå en felles utredning av mulige fremtidige kommuner på Nordmøre. Til sammen 12 alternativer utredes, og rapportene skal være ferdig i starten av november.

 

 

Publisert 04.03.2015
Fra folkemøtet på Kårvåg

Det blir gjennomført to folkemøter i forbindelse med kommunereformen våren 2015. Det første møtet ble holdt på Kårvåg  tirsdag 3. mars. Neste uke, onsdag 11. mars, blir det møte på Bruhagen, i kommunehuset. Møtestart kl 18:00. 

Fant du det du lette etter?