• Elgokse 2

  Orienteringsmøte om ny målsetting for hjortevilt

  23.03.2017

  Målsettingen om forvaltning av hjortevilt i Averøy som ble vedtatt av Kommunestyret i 2009 skal rulleres. Før arbeidet med dette starter blir det arrangert et åpent orienteringsmøte tirsdag 4.april kl 19 i kommunestyresalen.

 • Ordfører med sesongkort

  Vil dele sesongkortene med kommunens innbyggere

  22.03.2017

  - Hei alle fotballglade averøyinger, vil dere på kamp?, spør ordfører Ingrid Rangønes. Seriestart er like om hjørnet, og i den forbindelse har Averøy kommune fått fire sesongkort. De ønsker ordføreren å dele med innbyggerne.

 • Grøfting på Bjørshol

  Tilskudd til drenering av jordbruksareal

  15.03.2017

  Tilskudd til drenering av jordbruksareal kan gis til eiere av landbrukseiendommer eller til foretak som leier jord som trenger drenering. Søknadsfristen er 15. april. Søknadsskjema og regelverk finnes på hjemmesidene til Landbruksdirektoratet

 • Bådalen samdrift 2

  SMIL - tilskudd til spesielle miljøtiltak i...

  15.03.2017

  SMIL- midler er tilskudd som kan gis til foretak som vil gjennomføre miljøtiltak på en landbrukseiendom. I år har Averøy en ramme på 150 000 kroner til fordeling. Fristen for å søke om tilskudd er 15. april. Søknadsskjema og regelverk finnes på hjemmesidene til Landbruksdirektoratet

 • Eiendomsskatt

  Eiendomsskatt 2017

  27.02.2017

  Skattelister for 2017 er lagt ut for offentlig ettersyn fra og med 27. februar 2017. Skatten for 2017 er skrevet ut med 7 promille for boliger, fritidsboliger, næringsbygg, verker og bruk, i henhold til kommunestyrets vedtak av årsbudsjett for 2017. Klagefristen er satt til 13. april 2017.