Barneverntjenesten

Barnevern.png - Klikk for stort bilde Barnevernets ansvar og arbeidsoppgaver finner vi i lov om barneverntjenester. Lovens formål er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Barnevernet skal bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår.

Den 01.01.08 ble det etablert felles barneverntjeneste for Kristiansund og Averøy gjennom et interkommunalt samarbeid. Våren 2014 ble også Gjemnes en del av det interkommunale barnevernet.

Leder for barneverntjenesten er Elin Christine Karlsvik.

Barneverntjenesten er inndelt i tre team;
Mottak og undersøkelse - teamkoordinator Anita Sæther Jensen.
Hjelpetiltak - teamkoordinator Birgit Haugvik og Trude Jonassen.
Omsorgstiltak - teamkoordinator Marit Sæter.

Kontaktinfo
Besøksadresse: Rådhusbakken 1, 6522 Frei.
Telefon: 71 57 43 96 (09-15)
Servicekontoret: 71 57 40 00 (08-16)
Telefax: 71 57 41 55

Postadresse:
Barneverntjenesten i Kristiansund, Averøy og Gjemnes,
Rådhusbakken 1,
6522 Frei

 

116111.jpg - Klikk for stort bilde Barnevernvakt
Barneverntjenesten i Kristiansund, Averøy og Gjemnes har ikke barnevernvakt. Utenfor kontortiden (kl. 08-16) må derfor legevakt eller politi kontaktes ved akutt bistandsbehov.

Barneverntjenestens oppgaver

  • Undersøke mottatte bekymringsmeldinger og søknader om tiltak
  • Gi råd og veiledning til barn, ungdom og deres familier
  • Iverksette og følge opp hjelpetiltak
  • Iverksette og følge opp omsorgstiltak
  • Utrede søknader om adopsjon (for søknadsskjema, se link til Bufetats sider)
  • Tverrfaglig samarbeid med andre instanser som er i kontakt med barn, unge og deres familier
  • Samarbeid med frivillige lag og organisasjoner

Hjelpetiltak
Eksempel på hjelpetiltak er; fritidskontakt (tidl. støttekontakt), besøkshjem, barnehageplass, deltakelse i foreldreveiledningsgruppe, økonomisk tilskudd til fritidsaktiviteter m.m. Dette er frivillige tiltak.

Omsorgstiltak
Dersom barnet eller ungdommen ikke kan bo hjemme for kortere eller lengre tid kan denne få plass i fosterhjem eller barneverninstitusjon. Dette skjer med samtykke fra foreldrene eller etter behandling i Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker.

Mer om barnevernets oppgaver og organisering finner du på disse stedene:

Kart
Barneverntjenesten Kristiansund, Averøy og Gjemnes
Publisert av Berit Hannasvik. Sist endret 04.04.2016 08:43
Fant du det du lette etter?