Flyktningtjenesten

Flyktningkonsulent Kirsti Guvsàm - Klikk for stort bildeFlyktningkonsulent Kirsti Guvsàm Flyktningtjenesten i Averøy har som oppgave i å koordinere mottak, bosetting og integrering av flyktninger. Målet er at alle skal bli aktive samfunnsdeltakere.

 

 

 Oppgavene er blant annet:

 • Kontakt med integerings- og mangfoldsdirektoratet om bosetting av flyktninger
 • Ta i mot og bistå flyktninger i etableringsfasen
 • Samarbeid med grunnskoler, SFO og barnehager.
 • Fatte vedtak om deltakelse i introduksjonsprogram, oppfølging av program og individuell plan for den enkelte
 • Tilby individuelt tilrettelagt introduksjonsprogram
 • Gi råd og veiledning
 • Samarbeide med andre instanser, som voksenopplæringa i Kristiansund, NAV, samt frivllige lag og organisasjoner
 • Kontakt med huseiere for eventuell utleie av bolig
 • Kontakt med arbeidsgivere og arbeidsmarkedet for øvrig
   

Introduksjonsprogram

Formålet med introduksjonsprogrammet er å styrke nyankomne innvandreres mulighet for deltakelse i arbeidslivet og deres økonomiske selvstendighet. Det er en forutsetning at man er bosatt i en kommune etter avtale med utlendingsmyndighetene, og at man har behov for grunnleggende kvalifisering. Man må søke om deltakelse.


Introduksjonsprogrammet skal minst inneholde opplæring i norsk og samfunnskunnskap og forberedelse til å delta i arbeidslivet. Programmet skal være helårlig og på fulltid og kan vare i inntil to år. Det skal utarbeides en individuell plan med bakgrunn i den enkeltes opplæringsbehov. Som deltaker har du krav på introduksjonsstønad. På årsbasis utgjør dette to ganger folketrygdens grunnbeløp. Personer under 25 år mottar 2/3 stønad.

Det er flyktningtjensten i Averæy som koordinerer introduksjonsprogrammet i kommunen, i samarbeid med andre aktuelle aktører.

Mer om introduksjonsprogram for nyankomne innvandrere kan du finne i Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere

 

Kontaktinformasjon flyktningtjenesten
Kontaktinformasjon flyktningtjenesten
NavnTittelTelefon
Kirsti GuvsàmFlyktningkonsulent941 34 870
Malin S. GustadFamilieveileder480 31 991
Lise G. KlevenProgramrådgiver994 88 401
Mari SeljehaugMedarbeider
Odd S. StormoVaktmester
Kontaktpersoner
Publisert av Berit Hannasvik. Sist endret 07.01.2016 14:44
Fant du det du lette etter?