Hjelpetilbud barn, ungdom og familie

Denne siden gir deg en oversikt over de ulike tiltakene Averøy kommune og andre samarbeidstjenester har av hjelpetilbud for barn, ungdom og familier med spesielle behov:

Poliklinikk Kristiansund BUP. Poliklinikken for psykisk helsevern til barn og unge mellom 0 til 18 år holder til i Sykehusgaten 2 ved Kristiansund sykehus. Enheten gir tilbud om forebyggende arbeid, gjennomføre undersøkelser, gi behandling og råd/veiledning til personer som har psykiske lidelser eller problem.

Samordning av hjelpetilbud for barn og unge beskriver hvordan Averøy kommune og Helse Møre og Romsdal, BUP (poliklinikk for psykisk helsevern til barn og unge) og HABU (habilitering barn og unge)samarbeider om barn med behov for ulike hjelpetiltak. Her finner du i tillegg informasjonsbokser med nyttig innhold for både fagpersoner og familier.

Familie - Klikk for stort bildeFamilie Barneverntjenesten for Averøy, Gjemnes og Kristiansund. Barnevernets ansvar og arbeidsoppgaver finner vi i lov om barneverntjenester. Lovens formål er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Barnevernet skal bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår.

Alarmtelefonen for barn og unge – 116 111 er en gratis nødtelefon for barn og unge som lever med vold, overgrep og omsorgssvikt. Voksne som er bekymret for barn og unge som lever under slike vilkår han også ringe.


Familievernkontoret i Kristiansund tilbyr parterapi, familieterapi og mekling ved samlivsbrudd. Tilbudene er gratis, og du trenger ikke henvisning. Familievernkontoret dekker kommunene Kristiansund, Smøla, Aure, Halsa, Tingvoll, Averøy, Surnadal, Rindal og Sunndal.


Nordmøre Krisesenter IKS har et døgnåpent krisesentertilbud primært til innbyggere i Kristiansund, Aure, Averøy, Halsa, Surnadal, Smøla og Tingvoll som er utsatt for vold i nære relasjoner. Krisesenteret er et supplement til det offentlige hjelpeapparatet i samarbeidskommunene, og er et gratis lavterskeltilbud. Det betyr at det ikke trengs henvisning eller timebestilling for å ta kontakt med oss.

Dinutvei.no: Nasjonal nettportal om vold i nære relasjoner. Portalen er en "peker" til ulike hjelpetilbud avmerket i kart, både med utgangspunkt i der man befinner seg og i landet for øvrig. Portalen inneholder og viser til fagstoff knyttet til problemstillingen vold i nære relasjoner, overgrep og voldtekt. Nettportalen har også en spørsmål-/svartjeneste hvor man kan stille spørsmål anonymt og få svar.

Politiets kampanje Hvor lite skal du finne deg i? skal gi økt kunnskap om vold i nære relasjoner og hva politiet kan bistå med, slik at voldsutsatte kan søke hjelp og komme ut av den voldelige situasjonen. Det er en grunnleggende menneskerett å leve et liv uten vold eller frykt for vold. Derfor er det en viktig oppgave for politiet å redusere omfanget av vold og trusler. Kampanjen rettes mot personer utsatt for vold fra partner, inkludert unge par, samt personer som kjenner til at andre blir utsatt for vold i nære relasjoner.
 

Nullmobbing.no På nettstedet Nullmobbing.no finner barn, unge og foreldre informasjon og råd om mobbing og deres rettigheter.


PPT for ytre Nordmøre samarbeider nært med elever, foreldre, barnehager, skoler, opplæringsbedrifter og andre kommunale hjelpetjenester for å sikre at barn, ungdom og voksne får et helhetlig opplæringstilbud. For at vi skal gjøre en best mulig utredning og vurdering av barn/ungdoms/voksnes behov, er vi avhengig av et nært samarbeid med både den det gjelder og foresatte. PPT har taushetsplikt hva angår personlige opplysninger.

 

NAV-Averøy kan bidra til hjelp med arbeid, økonomisk sosialhjelp og gjeldsrådgivning, ekstra midler til barnefamilier i forhold til fritid og ferie (inkl. busskort). NAV søker rusbehandling for enkeltpersoner og familier, bistand til å skaffe midlertidig bolig og arbeidsrettet rehabilitering. Opplevelseskortet skal gi vanskeligstilte barn anledning til å delta på aktiviteter og kulturtilbud.
 

Skolehelsetjenesten har fast trefftider på skolene:

Averøy ungdomsskole: Helsesøster treffes hver mandag. Tlf: 71513717 / 41456572

Bruhagen barneskole: Helsesøster treffes hver mandag. Tlf: 70166705

Utheim skole: Helsesøster treffes etter avtale.

Meek skole, Henda skole, Bodalen friskole: Helsesøster treffes etter avtale.

Familieveileder: Helsestasjonen har egen familieveileder. Dette er et tilbud til familier som ønsker litt ekstra veiledning og støtte i rollen som forelder/foresatt.
 

Helsestasjon for ungdom: På helsestasjonen for ungdom får du en voksen (helsesøster eller lege) å snakke med. Du kan ta kontakt om ulike saker du lurer på.

Psykisk helse har trefftid på ungdomsskolen hver torsdag.

 

        
 

Publisert av Berit Hannasvik. Sist endret 02.11.2016 13:29
Fant du det du lette etter?