Barnehager

Hovedopptaket til nytt barnehageår skjer hvert år i mars. Fra høsten 2016 er det 9 barnehager i kommunen, tre kommunale og seks private. Barnehageåret 2015/2016 har om lag 310 barn plass i barnehage.

Barn - Klikk for stort bilde Søknad om ny plass i barnehagen skal være elektronisk.
Den som ønsker hjelp til utfylling, kan kontakte servicekontoret.

Overføring, endring og oppsigelse fylles ut på samme skjema.

For søknad barnehageplass for barnehageåret 2017/2018 benyttes eget skjema. Oppstart august 2017.
Søknadsfrist til hovedopptak er 1.mars 2017.

Ny plass, endring/overføring og oppsigelse 2017/2018

Barn som fyller ett år innen utgangen av august det året det søkes barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage i kommunen fra august.
Barn som fyller ett år i september eller oktober det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra den måneden barnet fyller ett år i samsvar med barnehageloven.

Barna har som før rett til å beholde plassen fram til de begynner på skolen.

For søknad om barnehageplass 2016/2016 benyttes dette skjema
Ny plass, endring/overføring og oppsigelse 2016/2016

Averøy kommune er barnehagemyndighet.  Det er kommunen som godkjenner barnehager, gjennomfører tilsyn i alle barnehager og samordner barnehageopptaket.  Samordning av opptaket vil blant annet si at kommunen tar i mot alle søknader om barnehageplass.

Kontaktinformasjon barnehager Kontaktinformasjon barnehager
Kontaktinformasjon barnehager
Navn/E-post:Stilling/Rolle:Telefon:
Astri C. Bævre IstadServiceleder71 51 35 22
Erik NæssFagsjef oppvekst71 51 35 03
Ivarna BjørsholSpesialpedagog71 51 37 73/482 46 720
Elisabeth NedalSpesialpedagog71 51 35 87/924 10 293
Betalingssatser barnehager Betalingssatser barnehager 2017
Betalingssatser barnehager
Betalingssatser barnehager
Barnehagesatser 2017 (PDF, 33 kB)
Publisert av Astri C. Bævre Istad. Sist endret 22.12.2016 17:40
Fant du det du lette etter?