Ledige byggeklare boligtomter

  • Det finnes i dag over 100 ledige byggeklare boligtomter i Averøy fordelt på kommunale og private boligfelt spredt over hele kommunen.
  • I denne oversikten gis det informasjon om hvor i kommunen boligområdene ligger og hvor en kan henvende seg for å få nærmere opplysninger om de enkelte tomtene.
  • Det er lagt inn oversiktkart og for de fleste boligfeltene er det også lagt inn enkle detaljkart som viser hvilke tomter som er ledige.
  • Tomteprisen varierer etter utbygger, beliggenhet og størrelse.
  • Flere nye private boligfelt er under planlegging
  • Velkommen som husbygger i Averøy!!

Sandslott på Rødsandstranda - Klikk for stort bilde

AKTUELLE OMRÅDER:

Bruhagen, Røsand, Bremsnes, Sveggen og Ekkilsøy (Områdekart A (PDF, 778 kB))
     A1 Viken, Sveggesundet
     A2 Rekkehustomter i Sveggesundet
     A3 Sandbukt Øvre I, Bremsnes
     A4 Sandbukt Øvre II, Bremsnes
     A5 Lauvhaugen Sør, Bremsnes
     A6 Røsandåsen boligfelt
     A7 Bruhagen Panorama
     A8 Øksenvågen boligfelt
     A9 Markvikneset boligfelt, Ekkilsøya

Henda, Langøy og Hasseløya (Områdekart B (PDF, 641 kB)
     B1 Hendvarden, Henda
     B2 Langøy boligfelt
     B3 Hasseløya boligfelt
     B4 Hasseløya boligfelt sør

Bådalen, Flatset og Kårvåg (Områdekart C (PDF, 2 MB)
     C1 Vebenstadkollen, Bådalen
     C2 Flatset, Bådalen
     C3 Hjertåsen, Kårvåg
     C4 Grindhaugen, Kårvåg
     C5 Kårvåg sentrum

Kvernes (Områdekart D (PDF, 237 kB))
     D1 Kvernes boligfelt

Steinsgrenda (Områdekart E (PDF, 829 kB))
     E1 Stene boligfelt, Steinsgrenda


HVEM SVARER PÅ HVA I KOMMUNEN:

Priser og tildeling av kommunale boligtomter:
Gregus Kristensen, tlf. 71 51 35 06
gregus.kristensen@averoy.kommune.no

Martin Roald Waagen, tlf. 71 51 35 54
martin.waagen@averoy.kommune.no

Kommunale veier, - vann og - avløpsanlegg:
Jon Petter Lindholm, tlf. 71 51 35 43
Jon.petter.lindholm@averoy.kommune.no

Renovasjon og kommunaltekniske gebyrsatser:
Aase Slatlem Løvold    Tlf. 71 51 35 41
aase.lovold@averoy.kommune.no

Oppmåling av tomter:
Jarl Runar Flemmen    Tlf. 71 51 35 58
jarl.flemmen@averoy.kommune.no

Berit Höhle   Tel. 71 51 35 65
berit.hohle@averoy.kommune.no

Byggesaker:
Thor Dypbukt:            Tlf. 71 51 35 56
thor.dypbukt@averoy.kommune.no

Dordi Smenes:    Tlf. 71 51 35 51
dordi.smenes@averoy.kommune.no


LENKER TIL ANNEN AKTUELL INFO:

Kommuneplanen
Kommunedelplanen for Atlanterhavsvegen
Reguleringsplaner
Reguleringsplaner under behandling
Kart
Betalingssatser og forskrifter

Publisert av Martin Roald Waagen. Sist endret 02.09.2016 09:48
Fant du det du lette etter?