Renovasjon

Renovasjonsbil - Klikk for stort bildeRenovasjonsbil Averøy kommune er medlem av NIR, Nordmøre Interkommunale Renovasjonsselskap. Ordningen gjelder hele kommunen og skal sikre miljømessig og økonomisk forsvarlig innsamling, oppsamling, transport og sluttbehandling av avfall. Restavfallet går til forbrenning med energigjenvinning.

Eiendommer bebygd med helårsbolig eller fritidsbolig skal være med i den kommunale renovasjonsordningen. Eier av eiendommen er abonnent.

Renovasjonen omfatter vanlig husholdningsavfall inkludert innhenting av utsortert papir og plastemballasje fra husholdningene, tømming av slamavskillere (septik), oljeutskillere og miljøfarlig avfall/spesialavfall. Enslige abonnenter som har lite avfall kan inngå avtale om deling av abonnement der dette er praktisk mulig.

Husholdningsavfallet skal sorteres.

Returpunkt
Det er returpunkt for mottak av glass-/metallemballasje fra husholdningene  i Sveggen ved kai på sørsida av sundet, i Kirkevågen ved Matkroken, i Bruhagen sentrum ved Coop Prix, på Meek ved nedlagt S.lag, Steinsgrenda ved Matkroken, Kårvåg ved Coop Prix, i Bådalen ved Coop og Langøya ved Bunnpris, eller på miljøstasjonen.

Brukte klær og sko (rengjort) pakkes i plastnett og leveres til Fretex-container i Kirkevågen ved Matkroken, Bruhagen sentrum ved Coop, Steinsgrenda ved Matkroken, på Kårvåg ved Coop, i Bådalen ved Coop og på Langøya ved Bunnpris, eller på miljøstasjonen.

Vindusruter som kan inneholde PCB skal leveres til miljøstasjonen som farlig avfall.

Elektrisk/elektronisk avfall (EE-avfall) må leveres til forhandler eller miljøstasjonen.

Nyttig informasjon finnes i magasinet iRetur fra NIR og i kommunens renovasjonskalender (PDF, 3 MB). Fra 2017 utsendes renovasjonskalenderen til abonnentene som en del av iRetur 

Slamtømmeordningen er omtalt under Vei, vann og avløp.

Hyttecontainere
Det er plassert ut containere for restavfall rundt omkring på Averøya til bruk for de abonnenter som betaller renovasjonsgebyr for fritidseiendom. En liste med oversikt over hvor disse er plassert finner en her (PDF, 7 kB).

Miljøfarlig avfall
Miljøfarlig avfall leveres til miljøstasjonen på Kårvåg. I tillegg avholdes en årlig våraksjon hvor publikum kan levere miljøfarlig avfall/spesialavfall til direkte til Veglo Miljøservice på sentrale steder i kommunen. Innsamlingsplasser og tidspunkt blir kunngjort ved massekorsbånd.
 

Miljøstasjonen er åpen mandager kl. 15.00-19.00, torsdager kl 12.00-16.00 og første lørdag i hver måned kl 10.00-14.00 (ny åpningstid fra 2016).

Telefon 71 51 21 22.

Postadresse:
Averøy kommune
Tekniske tjenester
Postboks 152
6538 Averøy

Besøksadresse:
3.etasje
Kommunehuset, Bruhagen

Kontaktpersoner innenfor renovasjon og slamtømming Kontaktinformasjon
Kontaktpersoner innenfor renovasjon og slamtømming
Navn/E-post:Stilling/Rolle:Telefon:
Aase Slatlem LøvoldKonsulent tekniske tjenester71 51 35 41
Jan Petter LindholmIngeniør vei, vann og avløp71 51 35 43
Betalingssatser for tekniske tjenester Betalingssatser tekniske tjenester 2017
Publisert av Aase Slatlem Løvold. Sist endret 03.01.2017 16:12
Fant du det du lette etter?