Frivillige lag og organisasjoner

Her er en oversikt over frivillige lag og organisasjoner i kommunen. Hvis du ser at opplysninger eller kontaktpersoner er feil, vi mangler telefonnummer eller e-postadresser, ber vi om at du sender en melding til oss om det. Send melding til post@averoy.kommune.no  

BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONER

Averøy ungdomsklubb 

Styreleder: Ivar Aae, Rånesveien 6, 6531 Averøy, ivar.aae@gmail.com, tlf: 416 23 556

Daglig leder: Tommy Stormo, Kårvågveien 187, 6532 Averøy, trosopplerer@kirkeniaveroy.no, 909 56 111

Hjemmeside: auk.nu

www.facebook.com/AUKsida

 
Bremsnes KM-speidere
Leder: Jan Thomassen, Vebenstadkollen 7, 6530 Averøy,
Tlf: 997 06 541 e-post: jan@kmspeider.no
Hjemmeside: http://kmspeider.no/
 

Redd Barna
Leder: Berit Botten e-post: bottenberit@hotmail.com
Tlf: 415 69 317

UL Innafær (Meekkroa)
Leder: Siv Brandstad,Kvernes, 6530 Averøy, tlf: 41692319

UL Utheim
Leder: Anna Bae Fagereng, Hjertåsvn. 2, 6530 Averøy, tlf: 473 33 719
e-post: annabaef@online.no

Øytun teaterlag
Leder: Sture Visnes Utheim, tlf: 47466601

BYGDALAG, VELFORENINGER, LYSFORENINGER OG FORSAMLINGSHUS
Bisgardshøgda velforening
Leder: Eva Cathrin Ostnes, Bruhagen, 6530 Averøy,
tlf 71514895, mobil 91826768

Bruvoll Bygdalag
Leder: Trond E. Estensvoll, Bruhagen, 6530 Averøy, tlf: 90 29 50 52.

Blindtarmen velforeningen
Leder: Oddbjørn Roksvåg, Kvernes, 6530 Averøy, tlf: 71 51 42 65

Bremsnes Bygdalag
Leder: Eiliv Solheim, 6530 Averøy, tlf. 71 51 15 77/ 41 33 15 77
epost: eiliv.solheim@mimer.no

Bådalen bygdalag
Leder: Line Bae Farstad,  Bådalen, 6530 Averøy, tlf: 48269344, epost: linebfarstad@hotmail.com

Bådalen turløypeforening
Leder: Per A Dyrnes, Bådalen, 6530 Averøy. tlf: 909 93 708, e-post: pe-dyrn@online.no

Ekkilsøy kvinne- og familielag
Leder: Mona Angell, Ekkilsøy 6530 Averøy, tlf: 71 51 42 43

Ekkilsøy veilysforening
Leder: Odlaug Lysø Kleven, Ekkilsøy, 6530 Averøy, tlf: 71 51 14 28 
Hjemmeside: www.ekkilsoy.no

Ekkilsøy velforening
Leder: Lars Jørpeland, Ekkilsøyveien 74, 6530 Averøy, tlf: 41926126. e-post:
Facebook: https://www.facebook.com/groups/675235429163190
Hjemmeside: www.ekkilsoy.no
Utleie av gammelskolen: Mariann Angel, tlf: 450 10 088

Grindhaugen Velforening.
Org.nr. 00937899408. Styreleder: Arve Ildhusøy, arveildhus@gmail.com   Nestleder: Ole jr. Kårvåg. Kasserer: Solveig Kårvåg.   

Henda Veglys og Velforening Leder: Endre Idar Opstad, Henda, 6530 AVERØY, tlf. 99241658, epost: endre.opstad@neasonline.no

Hjertåsen lys- og velforening
Leder: Bjørn Dyrseth, Hjertåsveien 30, 6530 Averøy, tlf: 915 76 112, epost: bdyrseth@online.no

Kjønnøy velforening
Leder: Geir Wiik, Kjønnøy, 6530 Averøy, tlf: 91167891, epost: geir.wiik@nktv.no

Kvernes boligfelts velforening
Leder:Jan Ståle Bakken, Røsshaugveien 12, 6530 Averøy, tlf: 91653639, epost: jan.bakken@neasonline.no

Kvernes Bygdalag
Leder og utleieansvarlig: Petter Lie Gundersen, 6530 Averøy, tlf: 90603099

Lauvhaugen velforening
Leder: Elbjørg Kongshaug, Ingeborg Strøms vei  12, 6530 Averøy, tlf: 48250678

Meek forsamlingshus
Kontaktperson: Siv Brandstad, Skarset, 6530 Averøy. tlf: 416 92 319 e-post: sivbrandstad@hotmail.com

Portveien velforening
Leder: Lauritz Kvarsvik, Portveien 18, tlf: 71511772

Røsandåsen velforening
Leder: Hilde Gustad Kanestrøm, trollsvingen 2, 6530 Averøy, tlf: 95082929, epost: hilde.gustad@hotmail.com

Rånes velforening
Leder: Finn Roger Trodal, Rånes, 6530 Averøy, tlf: 71 51 62 44

Sandøy bedehus
Leder: Odd Einar Folland, Storsandøy, 6530 Averøy.
tlf: 913 23 360. e-post: odd.einar.folland@snv.no

Sandøy velforening
Leder: Odd Einar Folland, Storesandøy, 6530 Averøy, tlf: 913 23 360

Stavnesets venner
Leder: Inger Helene Aasen, mobil 482 46 149, e-post: post@stavneset.no
Hjemmeside: www.stavneset.no og Facebook-side


Steinsgrenda bygdalag


Stene grendahus og lekeplass

Leder: Thomas Sørvik, Knausenvegen 10, 6531 Averøy.

Mob: 90898222

thsorvik@hotmail.com

Stene Lys- og velforening
Leder: Ole K. Aae, Torebergveien 9, 6530 Averøy, e-post: ole.aae@neasonline.no

Sveggen velforening
Leder: Linda Nordal Sandvik, tlf: 450 25 964
Hjemmeside: Sveggen velforening
Utleie av velhus: Jorunn Iren Kronborg tlf: 415 04 496

Trollhågbakken velforening
Leder: Kjell Arve Strand, Kårvåg, 6530 Averøy, tlf: 71 51 60 99

UL Innafær( Meekkroa) 
Kontakt: Siv Brandstad, 6530 Averøy, tlf: 41692319

UL Utheim
Leder: Anna Bae Fagereng, Kårvåg, 6530 Averøy, tlf: 71512431/ 47333719, e-post: annabeaf@online.no

Utsikten og omegn velforening
Leder: Inger Helene Aasen, Utsikten 3, 6530 Averøy, tlf: 93093269

Vebenstadkollen velforening
Leder: Alf Olav Hestad Aae, Vebenstadkollen 42, 6531 Averøy, Mob. 970 44 254

Mail: Vebenstadkollen.velforening@gmail.com

Velforeninga Havglimt
Representerer innbyggerne langs «Rangøyvegen», inklusive Rangøya og Rangøyneset, Staurneset, Vågen, Våghammaren og Kalvøya
Leder: Harald A. Kalvøy, Rangøyveien 405, 6530 AVERØY, tlf. 907 56 403.
E-post harald.kalvoy@me.com
Facebook: https://www.facebook.com/velforeningaHavglimt

Øksenvågen velforening
Øksenvågen, 6530 Averøy. 
Leder:  Lisbeth Ingebrigtsen, Øksenvågen, 6530 Averøy, tlf: 99152753, epost: lisbeth.ingebrigtsen@skretting.com

Facebook: https://www.facebook.com/#!/profile.php?id=100003756393394&fref=ts


BÅT OG SJØLIV
Averøy Fiskarlag
Leder: Rune Nekstad, 6530 Averøy, tlf: 943 24 123

Averøy UK Sjøsport
Leder: Inge Rangøy, Kårvåg, 6530 Averøy, tlf: 71 51 21 18

Kvernes Motorbåtforening
Leder: Kristen Leithe. E-post: kristen.leith@neasonline.no

Smenessundet småbåtlag
Leder: Kjell Henden, Kårvåg, 6530 Averøy, tlf. 911 97 094
Kasserer: Jan Harald Hauvik, Kårvåg, 6530 Averøy

Stene notlag
Leder: Helge Slatlem, Mork, 6530 Averøy, tlf: 71 51 61 46

Stene småbåtlag
Leder: Ole K. Aae, Torebergveien 9, 6530 Averøy, e-post: ole.aae@neasonline.no


HELSE- OG SOSIALE ORGANISASJONER

Averøy Handikaplag - NHF Averøy
Leder: Annbjørg Mathisen, Bremsnes, 6530 Averøy, tlf: 71 51 13 91/ 91729516, epost: annbjorg.mathisen@gmail.com


Averøy lokallag av NFFU
Leder: Geir Morten Karlsen, Kvernes, 6530 Averøy, tlf: 90 54 89 04

Averøy LHL
Leder: Else Marie Bae, lhl.averoy@lhl.no

Averøy pensjonistforening
Leder: Margot Kippernes, Kårvåg, 6530 Averøy, tlf: 47233895

Bremsnes helselag
v/Eva Dahlen, Bremsnes, 6530 Averøy, tlf: 92298943, epost: eva@online.no

Bådalen helselag
v/Astrid J Vebenstad, tlf 957 55 850, epost: ajvebenstad@gmail.com

Henda helselag
v/ Eli Stene, tlf 952 77 305

Indre Vel
v/ Dagny Storvik, Kvernes, 6530 Averøy

Kommunalt råd for funksjonshemmede
Leder: Aud Solli, Bremsnes, 6530 Averøy, tlf: 930 59 839

Langøy helselag
v/ Annbjørg Dale, tlf: 419 03 370, epost: ak.dale@online.no

Norsk Thyreoideaforbund, Ytre Nordmøre Lokallag
Leder: Anne Wirum, telefon: 922 94 053, e-post: awirum@hotmail.com
Forbundets nettside: www.stoffskifte.org

Pasientvenngruppa ved Averøy sykehjem
Leder: Anne Grete Qvam, Gammelveien 32, 6530 Averøy
Telefon: 97130388, E-post: annegreteq@hotmail.no

Steinsgrenda helselag 
Leder: Ingar Aae, Øverveien 231, 6530 Averøy, tlf 71 51 61 94IDRETT OG FRILUFTSLIV

Averøy Cykle klubb
Leder: Lars Einar Sørvik, tlf: 91323310, epost: lars.einar.sorvik@gmail.com

Averøy Hestesportsklubb
Leder Lena Vollan, Utsikten 23, 6530 AVERØY, tlf: 481 38 395 
Se også: http://www.klubbinfo.no/averoyhest

Averøy Hundeklubb
Kontaktperson: Asbjørg Ingeborgvik, Bådalen, 6530 Averøy, tlf: 480 35 345
e-post: averoy.hunde@klubb.nkk.no

Averøy Håndballklubb

Kontaktperson: Geir Morten Karlsen, Kvernesveien 1097, 6531 Averøy

E-post: geirkarlsen@glassforum.no Nettside:averøyhåndballklubb.no

Averøy Idrettsråd
Leder: Merete Sakshaug, Gammelveien 10, 6530 Averøy, tlf: 995 72 825, epost: me-saksh@online.no

Averøy kajakklubb
Leder: Reidar Nygård. reidar@purenorwegianseafood.no
tlf. 917 13 746.

Averøy Motorsportklubb
Leder: Knut Ivar Rangøy, Gaupsundveien 6, 6530 Averøy.
Mobil: 488 67 138, e-post: knert1@hotmail.com


Averøy Svømmeklubb
Leder: Merethe Sakshaug, Gammelveien 10, 6530 Averøy, tlf: 995 72 825.
E-post: me-saksh@online.no

Averøy travklubb
Leder: Gaute Inge Helseth, Bruhagen, 6530 Averøy, tlf: 91 54 60 04, e-post: gih@rosand.no

Basketball Averøy
Kontaktperson: Djalil Bouhachi, Røsslyngstien 9b, 6530 Averøy, tlf: 457 83 646.
E-post: djalil.bouhachi@gmail.com

Bremsnestrimmen 
Leder: Nermana Kurtovic, Utsikten 9, 6530 Averøy, tlf: 71 51 25 85

Hustadvika Modellflyklubb
Leder: Robin Kristiansen, Rikardtrøa 5, 6530 Averøy, tlf: 91 54 74 29
e-post: formann@hmfk.no
Hjemmeside: www.hmfk.no

IL Averøykameratene (fotball) 
Leder:Ann Elin Sørvik Hjelset, Mobil : 95025333, E-post : post@ak-fotball.no
Hjemmeside: Averøykameratene

IL Grykameratene (fotball)
Leder: Thomas Sørvik, Knausenvegen 10, 6530 Averøy, tlf: 90898222
e-post: grykam@online.no     

IL Havørn (fotball, volleyball, badminton, linedance)
Leder: Rune Nekstad, tlf 943 24 123. E-post: Havornil@gmail.com

Kristiansund atletklubb (KAK) avd. Averøy
Kontaktperson: Randi Tove Leite, Tjønnøya, 6530 Averøy, tlf: 970 98 642
Leder: Johan Grønvik, tlf: 952 48 631

Kårvåg IL (friidrett, skiidrett, orientering)
Leder: Torgrim Utheim, Utheimsveien 51, 6532 Averøy, tlf: 91580258, post@kårvågil.no


Kårvåg/Havørn Fotball
Leder: Angel Smenes, Kårvåg, 6530 Averøy, tlf: 900 14 838
e-post: smefa@neasonline.no

Nordvest Undervannsklubb
Kontaktperson : Leif Helge Ohrvik, tlf: 95130549

Mail: lohrvik@gmail.com

Kårvåg husmortrim
Leder: Eldbjørg Johnsen, Kårvåg, tlf: 992 59 682SKYTESPORT
Averøy Dartklubb
v/ Janne Mikkelsen, postboks 190, 6447 Elnesvågen, telefon: 417 32 475

Averøy Pistolklubb
Leder: Steinar A. Jacobsen, Meek, 6530 Averøy

Kvernes skytterlag
Leder: Anders Korneliussen, Helset, 6530 Averøy.
Tlf: 468 88 747. e-post: kvernes@skytterlag.no
Hjemmeside: Kvernes skytterlag    

 

HAGE, HYTTE, HOBBY, HUSFLID, mm
Averøy Frimerkeklubb
Leder: Hallstein Stene, Kakhammarveien 8, 6530 Averøy, tlf: 71 51 15 83

Averøy Hagelag
Leder: Ingar Bævre, Bådalen, 6530 Averøy.
Hagelagets blogg-side: http://averoyhagelag.blogspot.com/2012/01/arsplan-2012.html

Averøy Husflidslag
Leder: Solveig Øksenvåg, Øksenvågen, 6530 Averøy.
tlf: 71 51 14 88. e-post: solveig.oksen@c2i.net
Hjemmeside: Averøy Husflidslag

Averøy Hytteeierforening
Leder: Svein Ottesen, Nergata 14, 6516 Kristiansund, tlf. 909 14 089.

Averøy Jeger og Fiskeforening
Leder: Egil Hestvik, Kvernesveien 117, 6531 Averøy, tlf: 995 86 791

Averøy MC klubb
Leder: Lars Myklemyr, Torebergveien 6, 6530 Averøy, tlf: 926 05 604
Hjemmeside: Averøy MC klubb

Nordmøre myntsamlerforening
Leder: Kåre Bøe, Bremsnes, 6530 Averøy, tlf: 71 51 11 87

Vennskapsforeningen Averøy, Bredebro og Jekabpils
Leder: Kjell Johansen, Kvernes, 6530 Averøy, tlf: 71 51 40 31

Ytre Nordmøre Knivlaug
Leder: Ragnar Nystøyl, Sveggen, 6530 Averøy, tlf: 71 51 11 15


KRISTELIGE FORENINGER OG SØNDAGSSKOLER

Barnas Turklubb
Leder: Anne Kristine F. Eide, Bruhagen, 6530 AVERØY, tlf. 95182844
Epost: annek-ei@online.no

Barnefryd barneforening
Leder: Karin Smenes, Kårvåg, 6530 Averøy, tlf: 71 51 21 66

Duen barneforening
Leder: Sigrid Futhsæter, Bremsnes, 6530 Averøy, tlf: 71 51 11 71


Lyngblomsten barneforening
Leder: Solveig Henden, Bådalen, 6530 Averøy, tlf: 71 51 46 11

Sennepsfrøet barneforening
Leder: Marianne N. Aae, Steinsgrenda, 6530 Averøy. tlf: 71 51 61 06 / 959 38 766. e-post: ivar.aae@neasonline.no

Små frø
Leder: Karin Smenes, Kårvåg, 6530 Averøy, tlf: 71 51 24 53

Sørheim Leirsted
Leder: Mari Sundal Seljehaug, Steinsgrenda, 6530 Averøy, tlf: 41 12 03 98
 
Bremsnes Søndagsskole
Leder: Hans Futsæther, Bremsnes, 6530 Averøy, tlf: 71 51 11 71


Bådalen Søndagsskole
Leder: Olav O. Gustad, Bådalen, 6530 Averøy, tlf: 71 51 46 57

Ekkilsøy søndagsskole
Leder: Ragnhild Kristin Vang, Ekkilsøy, 6530 Averøy, tlf: 450 38 801  
Hjemmeside: www.ekkilsoy.no

Henda søndagsskole
Leder: Kari Ann Henden, Langøy, 6530 Averøy.
tlf: 71 51 52 71. e-post: t.henden@frisurf.no

Kårvåg søndagsskole
Leder: Inger Lise Smenes, Kårvåg, 6530 Averøy, tlf. 71 51 22 11

Sandøy søndagsskole
Leder: Elin Seljehaug, Langøy, 6530 Averøy, tlf: 71 51 21 10

Steinsgrenda søndagsskole
Leder: Mona Skarset, Skarset, 6530 Averøy, tlf: 71 51 42 28


KULTURVERN/MUSEER
Averøy Historielag
Leder: Jakob Arne Dahlen, Bremsnes, 6530 Averøy, tlf: 71 51 15 87
Sekretær: Borgny Aakvik Vorpbukt, Bremsnes, 6530 Averøy, tlf: 971 70 269
e-post: borgvar@hotmail.com

Fortidsminneforeningen, avd. Nordmøre/Kvernes stavkirke
Leder: Else Marie Bae, Postboks 22, 6538 Averøy, mobil 922 99 438, priv 71 51 32 18,  e-post: elsm-bae@online.no

Gamle Kvernes Bygdemuseum
Adresse: Kvernes, 6530 Averøy, tlf: 71 51 40 66
Avdelingsleder: Bjørnar Bøe. e-post: bjornar@nordmore.museum.no
Styreleder: Alf Damma, Kvernes, 6530 Averøy, tlf: 951 02 069.

Stavnesets venner
Leder: Alf Marius Røsand, tlf: 951 02 969
Hjemmeside:Stavnesets venner

Gammelfossens venner
Harald Ødegård (leder)


MUSIKK - KOR
Averøy Gospelgruppe
Leder: Else Marie Ødegaard, Bruhagen, 6530 Averøy, tlf: 71 51 33 96

Averøy Kirkekor
Leder: Steinar Solem, Bruhagen, 6530 Averøy, tlf: 71 51 31 21

Averøy pensjonistforening - sanggruppa
Leder: Josefa Solheim, Bremsnes, 6530 Averøy, tlf: 71 51 13 35

Barnekoret Shalom
Leder: Kari Sørdal, Bådalen, 6530 Averøy, tlf: 71 51 48 38

Damekoret Kor Prima 
Kontaktperson: Torill Avnsnes, Portveien 1, 6530 AVERØY
Mobil: 418 47 793
Koret har egen facebookside.

Ekkilsøykorpset
Leder: Hilde Husby Gule, Ekkilsøy, 6530 Averøy, Tlf: 91833085   
Hjemmeside: www.ekkilsoy.no

Quernes Mandssangerforening
Leder: Alf Stormo, Kvernes, 6530 Averøy, tlf: 71 51 42 86

Tarrakarrann Mannskor
Leder: Brynjulv Røeggen, Sveggesundet, 6530 Averøy,
tlf. 71 51 15 38. Hjemmeside: Tarrakarran


KORPS

Averøy Ungdomskorps
Leder: Halldis Nørsti, Bådalen, 6530 Averøy,
tlf: 948 99 929. e-post: post@aukorps.no
Dirigent: Johnny Solli. Hjemmeside: www.aukorps.no

Bremsnes og Bruvoll Musikkorps
Leder: Linda Kornstad Nygård
tlf: 472 36 255 e-post: bremsnesbruvoll@gmail.com
Facebook: https://facebook.com/bremsnesbruvoll

Bådalen, Henda og Utheim skolekorps og drill 
Leder: Monica Visnes, Utheimsveien 227, 6532 Averøy, tlf 92409649 e-post er helvoi@online.no.

Kvernes Musikkorps
Leder: Amund Bjerkholt, tlf 922 88 584, e-post: amund.bjerkholt@gmail.com
Hjemmeside: Kvernes musikkorps


MUSIKK - ANNET
Atlanterhavsveien Blues & Rock
Adresse: Kårvåg c/o Alf Inge Löhr Meek 6530 Averøy.
Leder: Alf Inge Löhr Meek, tlf 71 51 63 83 mobil 990 32 801,
E-post ingalf@start.no
Organisasjonsnummer: 993 495 603
 

Averøy Rockeverksted og Lydstudio
Adresse: Averøy ungdomsskole, Bruhagen, 6530 Averøy,
tlf: 71 51 37 00
Kontaktperson: Terje Sundet, Averøy kulturskole, tlf 71 51 3 6 23

Tirsdagskameratene, orkester for funksjonshemmede
Leder: Turid Loe, Bruhagen, 6530 Averøy, tlf: 71 51 36 71


 

Publisert av Martin Roald Waagen. Sist endret 12.06.2017 11:11
Fant du det du lette etter?