Botjenesten

botjenesten - Klikk for stort bildebotjenesten Botjenesten følger opp og gir ulike tjenester til utviklingshemmede. Støttekontakt, avlastning, dag- og aktivitetstilbud er tjenestens viktigste oppgaver.

 

 

Botjenesten yter bistand til utviklingshemmede, både barn og voksne som bor i eget hjem/fosterhjem, i bofellesskap på Kårvåg, samlokaliserte boliger i Furuveien, avlastning, på Bruvoll aktivitetssenter, gjennom kantinedrift i kommunehuset blant annet. Tjenestene som gis kan for eksempel være praktisk bistand eller nødvendig helsehjelp, samt opplæring / sosial trening og andre aktiviteter gjennom døgnet. Hovedarena for tjenesteutførelse er i personens hjem og der personen ferdes.

Boliger: Er tilrettelagt botilbud for utviklingshemmede med behov for nærhet til hjelpeapparatet. Vi har pr i dag 11 leiligheter og en avlastningsleilighet.
Tildeling av leilighet og avlastning gis etter søknad og det blir fattet vedtak etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.


Kårvåg bofellesskap er tilrettelagt boliger for personer med utviklingshemming.

Furuveien er tilrettelagte boliger tilbud for personer med utviklingshemming
Kårvåg avlastning er et tilbud til foreldre/foresatte med særlig tyngende omsorgsoppgaver.

Bruvoll aktivitetssenter tilbyr tilrettelagte aktiviteter innenfor botjenesten
Se Bruvoll aktivitetssenter.

 

Støttekontakt
Støttekontakt er et tilbud til ulike brukergrupper. Støttekontaktens viktigste oppgave er å hjelpe den enkelte til en meningsfull fritid. Oppgavene innebærer sosialt samvær og følge til ulike fritidsaktiviteter. Botjenesten har tilbud på RAFFI klubben eller som egen støttekontaktordning, alt etter behov. Tjenesten ytes etter lov om sosiale tjenester. Tjenesten er gratis. Mer informasjon og søknadsskjema finner du nederst på siden.

Avlastning
Tjenesten kan gis i private hjem eller i avlastningsleilighet på Kårvåg. Avlastning skal være avtalt og planlagt. I planlegging skal både den som får og den som gir avlastning være med. Tjenesten er gratis. Søknadsskjema finner du nederst på siden.

 

Botjenesten gir individuelt tilpassede tjenester til våre brukere, vi ønsker å være løsningsorienterte og omstillingsdyktige – vi er opptatt av å møte kravene fra et samfunn som er i stadig endring, og på å se framover i forhold til hva som vil kreves av Botjenesten i forhold til endringer i lov – og avtaleverk, nye behov som f.eks boliger og med fokus på tilrettelagte aktiviteter og et variert jobbtilbud.
Vi ønsker å være en tjeneste som strekker seg langt for å møte brukernes behov for aktiviteter og innhold i hverdagen. Vi har fokus på kommunikasjon, samt å skape tillit til våre brukere og deres familier. Vi tar jevnlig imot studenter og elever som kommer for å ha praksis hos oss.  

 

Kontaktinfo:

Enhetsleder: Lis-Marian Fjærvik Kvalshaug
Telefon: 901 08 355 E-post: lis.kvalshaug@averoy.kommune.no

Fagleder: Carina Ellingvåg
Telefon: 902 83 635 E-post: carina.ellingvag@averoy.kommune.no

 

 

 

 

 

 

 

Publisert av Lis-Marian Fjærvik Kvalshaug. Sist endret 18.05.2017 15:26
Fant du det du lette etter?