Hjemmebaserte tjenester

Svevesti mot Storseisund-bro - Klikk for stort bilde Hjemmetjenesten har ansvar for bistand til personer som av helsemessige årsaker har behov for hjelp i hjemmet. Nederst på siden finner du søknadsskjema for hjemmebaserte tjenester (gjelder samtlige tjenester).

Hjemmesykepleie
Bistår med pleie, omsorg, rehabilitering og behandling gjennom hele døgnet. Kan bidra med tjenester som hjelp til personlig hygiene, administrering av medikamenter, sårstell og oppfølging av iverksatt behandling. Vi kan gi veiledning og opplæring til bruker og pårørende.

Det må søkes om tildeling av tjenesten, og tjenesten er gratis.

Hjemmesykepleien er delt inn i 2 soner:

Sone 1: Bremsnes/Bruhagen.

Sone 2: Kårvåg, øyene, innersida og Bådalen

Kreftkoordinator
Kreftkoordinator er et tilbud til kreftrammede og deres pårørende i ulike faser av sykdomsforløpet.
Les mer om tilbudet her

Fysioterapitjenesten

Les mer om tilbudet her

Ergoterapeut/tekniske hjelpemidler

Les mer om tilbudet her

Varme hender - Klikk for stort bilde

 

 

 

 

Hjemmehjelp
Praktisk hjelp til personer som på grunn av sykdom, skade eller funksjonsvansker trenger hjelp til dagliglivets gjøremål. Tjenesten gis vanligvis på dagtid. Skriftlig søknad sendes til tildelingstjenesten som vurderer behovet og evt. tildeler tjenesten.

Hjemmevaktmester
Foretar enkle reparasjoner, og har ansvar for trygghetsalarmene. Har ansvaret for å få hjelpemidlene ut til brukerne.

Matombringing
Brukere av hjemmebaserte tjenester kan få middag levert fra sentralkjøkkenet. Henvendelser angående dette rettes til faglederne på hjemmesykepleien.

Omsorgslønn
Godtgjørelse til pårørende med særlig tyngende omsorgsoppgaver. Søknader avgjøres av tildelingstjenesten.
 

Omsorgsboliger
Averøy omsorgssenter: 8 leiligheter på selve omsorgssenteret

Under Averøy omsorgssenter er det 16 leiligheter for demente fordelt på 2 avdelinger, Hestskjæret og Stavneset. Her er det heldøgnsbemanning.

Langøy boligfellesskap: 8 leiligheter med bemanning på dag og kveld. Tilsyn av hjemmesykepleien på natt.

Se omsorgsboliger.

 

Ansatte hjemmetjenesten 2016 - Klikk for stort bilde

 

 

 

 

 

Personlig assistent/støttekontakt
Det kan søkes om ordning med personlig assistent/støttekontakt. 

Psykisk helsearbeid
Se psykisk helsevern.

Trygghetsalarmer innvilges etter behov.

Kontaktinformasjon:
Postadresse:Averøy kommune
Hjemmetjenesten
Postboks 152
6538 AVERØY

Besøksadresse:
Averøy omsorgssenter
Gammelveien 15
Bremsnes
6530 Averøy

Etter kontortid (08:00 - 16:00 / 15:00) ring telefonnr: 71 51 36 72/90 85 81 60

Kontaktpersoner i Hjemmetjenesten Kontaktinformasjon Hjemmetjenesten
Kontaktpersoner i Hjemmetjenesten
Navn/E-post:Stilling/Rolle:Telefon:
Gun-Towe AnderssonEnhetsleder71 51 36 71
Olga FollandSekretær71 51 36 70
Hege StemlandFagleder71 51 36 72
Ann-Helen StrandFagleder 71 51 36 74
Janne JohansenKreftkoordinator95 77 92 51
Betalingssatser hjemmetjenesten Betalingssatser hjemmetjenesten 2017
Betalingssatser hjemmetjenesten
Betalingssatser hjemmetjenesten
Betaling hjemmetjenester 2017 (PDF, 19 kB)
Priser dagtilbud, matombringing 2017 (PDF, 29 kB)
Publisert av Olga Folland. Sist endret 06.07.2016 11:06
Fant du det du lette etter?