Psykisk helse- og rusarbeid

Psykisk helsearbeid er en del av det kommunale helsetjenestetilbudet for mennesker i kriser, psykiske helseutfordringer, psykisk sykdom og rusmiddelproblematikk. Psykisk helsearbeid arbeider både med forebygging og behandling, og har som hovedfokus å styrke menneskets evne til å mestre eget liv. Tjenesten tilbyr vurderingssamtaler, og ut fra dem gis individuelle behandlingstilbud.

Inger - Klikk for stort bilde Tjenesten inngår i tverrfaglig samarbeid som omfatter barn, unge og voksne.

For å få tjenesten må du være bosatt eller oppholde deg i kommunen. Tjenesten er gratis.

Ruskonsulent er organisatorisk lagt under NAV, men har nært samarbeid med psykisk helsearbeid.

Kontorlokaler
Psykisk helsearbeid har kontorer i Averøy omsorgssenter på Bremsnes.

Aktivitetstilbud
Solhatten dagsenter er et sosialt treffsted med tilbud om ulike aktiviteter som håndarbeid/ forming, samtalegrupper/ undervisning, fysisk aktivitet med faste turdager. 

Målsetting er å øke livskvalitet og motvirke isolasjon.

Åpningstider dagsenter:

Hverdager 09.00 – 15.00 (onsdager stengt)

Åpningstid
Åpent på hverdager mellom kl 08.00 -16.00

Ved øyeblikkelig hjelp eller hvis du har behov for psykisk helsehjelp utenom kommunens åpningstid, må du ta kontakt med legevakt.

Kontaktinformasjon
Du kan ta kontakt selv, eller du kan henvises av lege eller andre instanser. Ved henvendelse tilbys det raskt hjelp i form av en vurderingssamtale/førstegangssamtale.

Aktuelle lenker:
www.mentalhelse.no

www.kirkens-sos.no

www.vfb.no

www.barnevernvakten.no

Kontaktpersoner psykisk helsearbeid Kontaktpersoner psykisk helsearbeid - hjemmetjenesten
Kontaktpersoner psykisk helsearbeid
Navn / E-postStilling /rolleTelefon
Ingrid Olavsdotter NeslandFagleder71 51 36 87 / 480 31 218
Rigmor BøePsykisk helsearbeider71 51 36 77 / 911 44 119
Åshild FatlandPsykisk helsearbeider71 51 36 78 / 951 27 454
Else MeekPsykisk helsearbeider71 51 36 98 / 91 63 55 72
Morten SiversenRuskonsulent NAV55 55 33 33/907 15 387
Solhatten dagsenter71 51 36 75/907 08 254
Publisert av Olga Folland. Sist endret 27.01.2017 16:03
Fant du det du lette etter?