Averøy Sykehjem

Averøy sykehjem er et somatisk sykehjem med 52 plasser. Sykehjemmet er delt inn i fire avdelinger. Telefonnummer og e-postadresser finner du nederst på siden. Du kan følge oss på Facebook.

Sykehjemmet - Klikk for stort bilde

Avdeling D (3. etasje):
Langtidsavdeling for 12 beboere.

Telefon vaktrom: 715 13 609

Avdeling E (3. etasje):

Langtidsavdeling for 8 beboere.
Telefon vaktrom: 71 51 36 10

Avdeling B (2. etasje)
Langtidsavdeling for 12 beboere.
Telefon vaktrom: 71 51 36 07

Avdeling C (2. etasje):
Avdeling med 8 plasser for personer

 Behandlings- og rehabiliteringsavdeling (BRA):
Avdelingen har 12 plasser for korttidsopphold: Rehabilitering og opptrening, avlastning og plass for lindrende behandling. Avdelingen er tilknyttet fysioterapitjenesten.

Telefon vaktrom: 71 51 36 06


Dagsenter :
Dagsenteret har 10 dagplasser for hjemmeboende eldre og aktivitetstilbud til sykehjemmets beboere. Tilbudet er åpent alle hverdager, men har stengt i forbindelse med de store høytidene og en uke om sommeren.

Aktivitører: Marit Vamråk og Åse Astad Sørngård
Telefon dagsenter: 71 51 36 42

Det er ca. 35 brukere ved dagsenteret. Vi legger vekt på sosialt samvær og forskjellige aktiviteter. Brukerne får tilbud om skyss tur/retur fra hjemmet med buss/drosje. Under dagoppholdet får brukerne servert to måltider, frokost og middag samt ettermiddagskaffe. Henvendelse om dagtilbud rettes muntlig eller skriftlig til Tildelingstjenesten.

Kjøkken:
Alle avdelinger i det nye sykehjemmet har eget postkjøkken, mens sentralkjøkkenet er lokalisert i Averøy omsorgssenter.

Kokk: Berit Gaarden
Telefon kjøkken : 71 51 36 41

Kjøkkenet har ansvaret for tilberedning av kost og dietter til sykehjemmets beboere og dagbrukere. Kjøkkenet leverer også middag til Langøy boligfellesskap og middag i porsjonspakker til brukere av hjemmetjenesten. 

Henvendelse om matombringing rettes muntlig eller skriftlig til Tildelingstjenesten.

Fysioterapitjenesten er stasjonert på omsorgssenteret (gamle sykehjemmet) og gir tjenester til brukere av sykehjem og dagsenter. Vi har eget fysioterapirom på sykehjemmet for våre beboere. Telefon: 71 51 36 91

Besøksadresse:
Averøy sykehjem
Gammelveien 13
Bremsnes
6530 AVERØY

BETALINGSSATSER (gjeldende fra 01.01.2014)

Langtidsopphold:
75 % av folketrygdens grunnbeløp (med fratrekk av et fribeløp fastsatt av Stortinget.)

85% av andre inntekter (renter og andre avkastninger)
Skatt, gjeldsrenter og evt. forsørgelsesbyrde blir fratrukket før vederlaget fastsettes.

Korttidsopphold: kr. 142,- pr. døgn. Inntil 60 døgn.

Dagsenter: pr dag inkl 3 måltider - kr 85,-

Egenbetaling skyss kr. 38,- pr. tur. (Tur/retur kr. 76,-.)

Matombringing: Middag kr. 75,- levert til hjemmet.

Søknadsskjema om plass (se nederst på siden) sendes:
Averøy kommune
Tildelingstjenesten
Postboks 158
6538 AVERØY

Telefon 907 42 368.

Nyttig informasjon og aktuelle lenker i kolonnen til høyre.

Kontaktpersoner i Hjemmetjenesten Kontaktinformasjon Hjemmetjenesten
Kontaktpersoner i Hjemmetjenesten
Navn/E-post:Stilling/Rolle:Telefon:
Gun-Towe AnderssonEnhetsleder71 51 36 71
Olga FollandSekretær71 51 36 70
Hege StemlandFagleder71 51 36 72
Ann-Helen StrandFagleder 71 51 36 74
Janne JohansenKreftkoordinator95 77 92 51
Betalingssatser hjemmetjenesten Betalingssatser hjemmetjenesten 2017
Betalingssatser hjemmetjenesten
Betalingssatser hjemmetjenesten
Betaling hjemmetjenester 2017 (PDF, 19 kB)
Priser dagtilbud, matombringing 2017 (PDF, 29 kB)
Publisert av Kristin Halås. Sist endret 17.07.2017 08:23
Fant du det du lette etter?