Tildelingsenheten

Tildelingsenheten saksbehandler og skriver vedtak på tjenester innen pleie- og omsorgstjenestene. Tjenesten er også et koordinerende ledd mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten (sykehus).

Kompetanseplan - pleie- og omsorg - Klikk for stort bilde

Tildelingsenheten sikrer standardisering ved tildeling av tjenestene:

- Rådgivning i spørsmål om tjenester og behov
- Veiledning i søknads- og klagebehandling
- Koordinerer tjenester mellom kommune og sykehus og andre hjelpeinstanser
- Fatter enkeltvedtak om tjenester
- Dialog med utførerenhetene om iverksetting av vedtakene
- Årlig gjennomgang/revurdering av alle vedtak

Oversikt over tjenester:
- Kort- og langtidsopphold på sykehjem
- Hjemmesykepleie og psykisk helsearbeid
- Hjemmehjelp
- Dagsenter for eldre/psykiatri/botjeneste
- Fysioterapi og ergoterapi
- Omsorgsbolig
- Omsorgslønn, støttekontakt, avlastning
- Trygghetsalarm og matombringing
- Transportstøtte for funksjonshemma
- Personlig assistent og individuell plan

Tjenesten har kontor i kommunehuset.

Åpningstider mandag - fredag 08.00 - 15.00

Postadresse:
Averøy kommune
Tildelingsenheten
Postboks 152
6538 Averøy

Kontaktpersoner Tildelingsenheten Kontaktinformasjon
Kontaktpersoner Tildelingsenheten
Navn/E-postStilling/rolleTelefon
Anne-Marit SyltheLeder71 51 35 82
Marte Rødal VassliKoordinator71 51 35 88
Ingrid KarlsenJuridisk rådgiver71 51 35 83
Olga FollandSekretær71 51 35 84
71 51 36 69 (fax)
Publisert av Anne-Marit Sylthe. Sist endret 26.06.2017 14:30
Fant du det du lette etter?