Valg 2017

Valgdagen for stortingsvalget og sametingsvalget er mandag 11. september 2017. På valgdagen stemmer du i den valgkretsen du står oppført i i manntallet (står på valgkortet). Forhåndsstemming og tidligstemming skjer på kommunens servicekontor.

Valglogo - Klikk for stort bilde Stemmesteder på valgdagen (valgting)
Meek oppvekstsenter (Meek krets)
Bruhagen barneskole (Bremsnes/Bruvoll krets)
Bådalen friskole (Bådalen krets)
Henda skole (Henda krets)
Utheim skole (Utheim krets)

Åpningstiden ved stemmestedene er fra kl. 12.00 - 20.00

Valgurne - Klikk for stort bildeValgurne Tidligstemme
Velgere som oppholder seg innenriks, unntatt på Svalbard og Jan Mayen, og som ikke kan avgi stemme i perioden for forhåndsstemmegivning eller på valgtinget, kan henvende seg til kommunen og avgi stemme fra 1. juli og frem til forhåndsstemmegivningen starter 10. august i valgåret.

Forhåndsstemmegivning
Fra torsdag 10. august til og med fredag 8. september er det anledning til å forhåndsstemme. Forhåndsstemmingen skjer på kommunehuset/servicekontoret.

Åpningstider:
Mandag - fredag fra kl. 09.00 - 15.00.
Torsdag 31. august og 7. september har servicekontoret utvidet åpningstid til kl. 18.00.
Lørdagsåpent 2. september kl. 10.00 - 14.00

Dersom du forhåndsstemmer, kan du stemme i hvilken som helst kommune i landet. Din stemme blir da sendt til din hjemkommune. Husk å ta med valgkort!

Forhåndsstemmegivning ved institusjoner og omsorgsboliger
Velgere som bor på institusjon (Averøy sykehjem, Averøy omsorgssenter, Averøy pensjonærheim og Langøy bofellesskap) får anledning til å forhåndsstemme på den enkelte institusjon. 

Onsdag 30. august gjennomføres forhåndsstemmegivningen ved institusjonene til følgende tider:
Averøy sykehjem (fra kl. 10.00 - 11.00)
Averøy omsorgssenter (kl 11:00 - 11:30)
Averøy pensjonærheim (fra kl. 12.00 - 13.00)
Langøy boligfellesskap (fra kl. 14.00 - 15.00)

Tidspunkt for forhåndsstemmegivningen ved institusjonene blir kunngjort med oppslag på de aktuelle institusjonene.

Ambulerende stemmegivning
Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme ved helse- og sosialinstitusjonene, og som ikke kan oppsøke valglokalet på valgdagen, kan søke om å få avgi forhåndsstemme der de oppholder seg. Søknaden må ha kommet inn til kommunen innen tirsdag 5. september.

Søknad om ambulerende forhåndsstemmegivning sendes:
Averøy valgstyre, postboks 152, 6538 Averøy. E-post: post@averoy.kommune.no

Valgkort
Alle velgere får tilsendt valgkort i posten innen 9. august. Valgkortet blir utarbeidet på grunnlag av folkeregisterets opplysninger om velgernes bostedsadresse pr. 30. juni i valgåret. Det er altså denne adressen som avgjør hvilken kommune du har stemmerett i.

På valgkortet finner du informasjon om åpningstid og hvilket valglokale du skal bruke på valgdagen.

Dersom du forhåndsstemmer, kan du stemme i hvilken som helst kommune i landet. Din stemme blir da sendt til din hjemkommune.

Det er ikke nødvendig å ha med seg valgkortet for å stemme, men det forenkler arbeidet for valgfunksjonærene dersom du tar det med. Det går derfor raskere for deg å stemme dersom du har med deg valgkortet. Har du ikke mottatt valgkortet i posten eller har mistet det, kan du altså møte opp i valglokalet likevel for å stemme. Husk at du må ha med legitimasjon.

Har du andre spørsmål om valgkortet, ta kontakt med din kommune.

Står du i manntallet?
Alle personer med stemmerett føres automatisk inn i manntallet i den kommunen der de var registrert bosatt pr. 30. juni i valgåret.

Dersom du har flyttet til en annen kommune etter 30. juni, er du fortsatt registrert i manntallet og har stemmerett i den kommunen du flyttet fra.

Manntallet blir lagt ut til ettersyn på Servicekontoret i uke 29 og fram til valgdagen.

Står du i samemanntallet?
Det er valg til Sametinget samtidig som stortingsvalget. Du kan forhåndsstemme til sametingsvalget hvis du står i samemanntallet.

Alle som står oppført i Sametingets valgmanntall vil få tilsendt ett blått valgkort og ett blått stemmeseddelsett fra Sametinget. Det er fint om du tar dette med deg når du avgir stemme. Stemmesedler vil i tillegg være tilgjengelige på servicekontoret, i eget avlukke for sametingsvalget.

Postadresse:
Averøy kommune
Servicekontoret
Postboks 152
6538 Averøy

Besøksadresse:
Kommunehuset, Bruhagen

Publisert av Berit Hannasvik. Sist endret 07.06.2017 14:09
Fant du det du lette etter?