Bedre tid til de som trenger det mest

NAV logo - Klikk for stort bilde

NAV Averøy tilpasser seg nye digitale tider. Vi reduserer åpningstider for drop- in i publikumsmottaket for å frigjøre ressurser, og øke innsatsen i forhold til personer som står lengst unna arbeidsmarkedet.

Nye åpningstider blir som følger fra 2. mai: mandag, onsdag og fredag klokken 10:00-12:00

Om du har avtalt møte eller veiledningssamtale med NAV, er veileder fortsatt tilgjengelig som normalt og har kontortid mandag- fredag kl. 09:00-14:30.

Selv om vi nå får kortere åpningstider på kontoret, så er det ikke slik at vi stenger for publikum, snarere tvert imot.

I dag har vi mange gode digitale løsninger og kontaktmuligheter, som gjør at våre brukere kan ordne mye av det de trenger via nett eller telefon. Digitaliseringen av NAV er et viktig virkemiddel for å kunne løse det samfunnsoppdraget NAV har fått. De fleste i samfunnet trenger ytelser fra NAV en eller flere ganger i løpet av livet, og NAVs brukergrupper har ulike behov. Mange av brukerne har god datakunnskap og er vant med å finne fram på nett.

Ved å legge til rette for gode selvbetjeningsløsninger vil våre veiledere kunne rydde tid til oppfølging av de som har størt behov for var bistand, for eksempel veiledning av ungdommer, langtidsledige, sykemeldte og de av våre brukere som står lengst unna arbeidsmarkedet.

Gjennom selvbetjeningsløsningene kan den enkelte sitte hjemme og følge opp saken sin når det passer, og gjennom digital dialog med NAV få raske og presise svar på ulike spørsmål. Sjansene for å gjøre feil er minimal. Systemet sørger for at du ikke kommer videre før alle relevante opplysninger er lagt inn. Og det er åpent 24 timer i døgnet.
- Via Navs chatløsninger kan du få kontakt med spesialister inne alle fagområder over hele landet, det spiller ingen rolle hvor spesialisten sitter.

Noen vil kanskje trenge starthjelp for å kunne benytte seg av tjenestene. - De er velkomne innom NAV-kontoret i åpningstiden eller en kan benytte kontaktsenteret 55 55 33 33. Husk å ta med bank-id når du oppsøker NAV-kontoret.

NAV Averøy

Publisert av Astri Istad. Sist endret 26.04.2017 16:27
Fant du det du lette etter?