Flotte resultater i matematikk ved ungdomsskolen

Like sikkert som våren kommer, gjennomfører 10.trinn hvert år sentralt gitt eksamen. I år var det skriftlig eksamen i norsk, engelsk og matematikk ved Averøy ungdomsskole.  20. juni var det høytidelig avslutning på 10 års skolegang for årets 10.klassinger med utdeling av vitnemål. Årets eksamensresultat ble da offentlig for elevene.

 

 

Matematikk - illustrasjon - Klikk for stort bildeMatematikk - illustrasjon Denne uka kom også de foreløpige eksamenskarakterer våren 2017 nasjonalt. Snittkarakteren nasjonalt på vårens matematikkeksamen er 3,4 ifølge UDIRs hjemmesider. Karaktersnittet i den klassen som var oppe i matematikk ved Averøy ungdomsskole er høyere enn dette, 3,9. Dette er et resultat som både elever og lærere er stolt over.

Fag med stort fokus
Matematikk er et fag som det har vært stort fokus på i den norske skoledebatten de siste årene. Svake matematikk-og naturfagkunnskaper i internasjonale undersøkelser som PISA, har gjort at det har blitt satt fokus på realfagene nasjonalt.  Dette har også lærerne ved skolen jobbet med. Den virtuelle matematikk skolen, utviklet av Senter for IKT i utdanningen, er sammen med andre tiltak tatt i bruk for å gi elevene mer motiverende og tilpasset opplæring på alle nivå.

Ekstra utfordringer med virtuelt klasserom
Av årets 10.klassinger var det ei gruppe med elever som deltok i et tilbud om større utfordringer i faget i 9.trinnet. 3 av disse 9.klassingene gikk opp til eksamen for 10.trinn i fjor. I 10.trinn valgte 4 av elevene å starte på matematikk fra videregående gjennom omvendt undervisning via den virtuelle matematikkskolen i 1T (teoretisk matematikk). Elevene har fått undervisning i et virtuelt klasserom med ekstra utfordringer i faget.   

Positivt utgangspunkt
Det positive fokuset som har vært på matematikkfaget på trinnet ser en har gitt resultater. Som en  av faglærerne på trinnet sier Anne Ingelill Kronborg at lærerne har klart å snu den negative holdningen enkelte elever ofte har når de støter på problemer i faget og gir opp. Positivt fokus på faget har gitt et godt læringsmiljø for alle elevene. Dette har gjort at skolen i år kan være stolt av å ligge over det nasjonale snittet i matematikk på eksamen samt hatt elever som har forsert faget på videregående nivå.

Publisert av rektor/enhetsleder Averøy ungdomsskole Tone Lise Bårdset. Sist endret 29.06.2017 14:24
Fant du det du lette etter?