Offentlig ettersyn – Utvidelse av lokalitet Endresetbukta på Frei

Endreset 2017 - Forside - Klikk for stort bilde

Det foreligger søknad fra Lerøy Midt AS om utvidelse av deres oppdrettsanlegg på lokalitet 12879 Endresetbukta i Kvernesfjorden ved Frei i Kristiansund kommune.

Det søkes om utvidelse med 3 «bur» og noen nye fortøyninger. Det søkes ikke om endret MTB (maksimalt tillatt biomasse).

To av de nye førtøyningene går over kommunegrensen til Averøy. Fylkeskommunen har derfor bedt om at også Averøy kommune legger ut søknaden til offentlig ettersyn og gir sin uttalelse til søknaden.

Endreset 2017 - Forside - Klikk for stort bilde

Dokumenter i saken:

Søknaden er også lagt ut til offentlig ettersyn ved kommunens servicekontor.

Eventuelle merknader fremsettes skriftlig og sendes:
Averøy kommune, Postboks 152, 6538 AVERØY
eller på e-post: post@averoy.kommune.no

En kan også sende elektronisk høringsuttalelse. Dette kan gjøres herfra

Fristen for å komme med merknad er 20.07.17.

Publisert av Martin Roald Waagen. Sist endret 12.06.2017 13:31
Fant du det du lette etter?