Tilskudd til drenering av jordbruksareal

Grøfting på Bjørshol - Klikk for stort bilde

Tilskudd til drenering av jordbruksareal kan gis til eiere av landbrukseiendommer eller til foretak som leier jord som trenger drenering. Søknadsfristen er 15. april. Søknadsskjema og regelverk finnes på hjemmesidene til Landbruksdirektoratet

God drenering av jorda er viktig for å kunne øke matproduksjonen og er et viktig ledd i å tilpasse jordbruket til et klima med mer nedbør. Drenering av vassjuk jord kan også være et godt klimatiltak; forskning tyder på at godt drenert jord slipper ut betydelig mindre lystgass enn vannmetta jord. Lystgass er en sterk drivhusgass.

Formålet med å gi tilskudd til drenering av jordbruksareal er å øke kvaliteten på jorda, slik at potensialet for økt jordbruksproduksjon kan utnyttes, samt å redusere faren for erosjon og overflateavrenning av næringsstoffer til vassdrag

For mer informasjon kan du kontakte jordbrukssjef Kari Vik

Publisert av Kari Vik. Sist endret 15.03.2017 16:09
Fant du det du lette etter?