Plan og utvikling

Plan og utvikling har en sentral rolle når det gjelder planlegging og gjennomføring av fysiske tiltak i kommunen, samt saksbehandling og forvaltning knyttet til ulike lovverk.

Enheten har ansvar for planlegging av arealbruken i kommunen etter Plan- og bygningsloven.