Organisasjonsutvalget

Organisasjonsutvalget er satt sammen av fire representanter fra arbeidsgiver (politisk valgt) og tre representanter fra arbeidstakerne. Utvalget behandler saker som gjelder forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstakere.

Kontaktinformasjon

Linda Storbukt
Personalsjef
E-post
Telefon 71 51 35 05
Mobil 995 84 714