Borgerlig vielse på kommunehuset

Ønsker dere å gifte dere i kommunehuset/rådhuset, har dere mulighet til å bli viet i kommunestyresalen.

Fra 1. januar 2018 overtar kommunene vigselsmyndigheten i Norge fra domstolene. 

Prøvingsattest

Prøvingsattest bestiller dere hos Folkeregisteret ved ditt lokale skattekontor.

Bestill prøvingsattest hos skatteetaten.no.

Prøvingsattesten er gyldig i 4 måneder fra utstedelsesdatoen, og må være gyldig på vielsestidspunktet.

Dere skal sende den originale prøvingsattesten til oss, ikke en kopi.

Bestille tid

Når vi har mottatt gyldig prøvingsattest kan dere bestille tid for vielsen. 
Send bestillingen til post@averoy.kommune.no.  

Sett gjerne opp alternative datoer, i tilfelle førstevalget skulle være opptatt.

Det er dessverre ikke mulig å bestille tid via telefon.

Vi sender dere et bekreftelsesbrev når tiden for vielsen er bestilt.

 

Tidspunkt for vielsene

Vielsene vil foregå mandag - fredag i kommunehusets normale åpningstid.

Sted for seremonien

Vielser vil primært foregå i kommunestyresalen.

Pris

Vielser i kommunen er gratis, dersom minst en av partene har bostedsadresse i Averøy. Kommunen kan ta betaling for nødvendige merkostnader dersom kommunen tilbyr vigsel ut over det vanlige tilbudet om tid og sted. Brudefolket skal informeres om kostnaden i god tid før vigselen.

Dersom kommunen tilbyr vigsel for andre enn de som er nevnt i § 2, kan kommunen ta betaling for nødvendige kostander til vigselen. Kostnader som kan kreves dekket av kommunen er kun for eksempel utgifter for vigsler, transport og oppvarming av alternative lokaler.

Vigsler

Averøy kommune har egne godkjente vigslere. Dette er ordfører og varaordfører, rådmann og assisterende rådmann.To vitner må være til stede under seremonien, jf. ekteskapsloven § 11 andre ledd. Dette kan være forloverne eller to andre myndige personer.

Seremonien

Seremonien kan vare opptil 15 minutter. Dere må ta høyde for å tilpasse seremonien til andre begivenheter på kommunehuset.Vigselsformularet setter en ramme rundt hva vigselsseremonien skal inneholde. Seremonien kan tilpasses med for eksempel tekst og musikk utover dette, dersom brudefolkene ønsker det. Det er opp til kommunen å vurdere hva de vil tillate av ekstra innhold.

Kjønnsnøytral ekteskapslov

1. januar 2009 fikk Norge kjønnsnøytral ekteskapslov. Dette innebærer at personer av samme kjønn kan inngå ekteskap. Tidligere inngått partnerskap kan omgjøres til ekteskap ved søknad til folkeregisteret.

Kontaktinformasjon

Servicekontoret sentralbord
E-post
Telefon 71 51 35 00

Åpningstider

15.09 - 14.05: Fra kl. 08:00 - 16:00
15.05 - 14.09: Fra kl. 08:00 - 15:00