Beredskapsplan (plan for kriseledelse)

Det er utarbeidet egen beredskapsplan (plan for kriseledelse) i Averøy kommune. Planen ble sist godkjent av kommunestyret høsten 2016, og skal brukes i forbindelse med situasjoner som krever spesielle tiltak og ressurser.

Atlanterhavsveien og store bølger - Klikk for stort bildeAtlanterhavsveien og store bølger Hensikten med beredskapsplanen (PDF, 641 kB) er å gjøre organisasjonen bedre i stand til å takle større ulykker og kriser. Planen skal sikre at beste avgjørelse blir fattet, at viktige beslutninger ikke uteblir og at ressurser og personell innkalles og tas i bruk i tide. Beredskapsplanen er et verktøy som brukes ved enhver krise eller hendelse, slik at tap og skader på mennesker, miljø og materiell unngås eller reduseres.

 

Kriseledelse
I kritiske situasjoner er det viktig at kommunen har en kriseledelse som kan komme sammen på kort varsel. Kriseledelsen skal innhente opplysninger om situasjonen i kommunen, ta beslutninger om, og sørge for iverksetting av tiltak for å hindre skader på personer, miljø og materielle verdier. Kriseledelsen har også fullmakter til å disponere og prioritere ressurser fra kommunens side i dette arbeidet. Kriseledelsen skal holde kontakt med lokal redningssentral (LRS) og kan bestemme om det skal søkes hjelp fra Sivilforsvaret, Forsvaret, Heimevernet, frivillige hjelpeorganisasjoner, lokale idrettslag eller andre.

Kommunens kriseledelse består av ordfører (leder), rådmannen (nestleder), assisterende rådmann (beredskaps- og informasjonsansvarlig), varaordfører, brannsjef og lensmannen i Averøy.

Psykososialt kriseteam
Kommunen har en egen psykososialt kriseteam som bistår i forbindelse med ulykker og krisesituasjoner. Handlingsplan og kontaktinformasjon finner du nederst på siden.

Kriseinformasjon
En viktig oppgave for kriseledelsen er å utarbeide og sende ut informasjon til innbyggere og media. I forbindelse med kriseplanen er det derfor utarbeidet en egen informasjonsplan for krisesituasjoner.

Kriseledelsen i Averøy Kontaktinformasjon kriseledelse
Kriseledelsen i Averøy
NavnStillingTelefonMobil
Ingrid Rangønes (leder)ordfører71 51 35 01918 08 045
Knut Mostad (nestleder)rådmann71 51 35 02902 08 544
Ann-Kristin Sørvikvaraordfører951 81 111
Berit Hannasvik (beredskaps- og informasjonsansvarlig)Ass. rådmann71 51 35 04 975 16 502
Kjell Inge MathisenBrannsjef71 57 42 62416 66 150
Martin Ove KarlsenLeder plan/teknisk71 51 35 60957 85 993
Stig LyngstadLensmann71 51 39 86 934 06 553
Psykososialt kriseteam Kontaktinformasjon psykososialt kriseteam
Psykososialt kriseteam
NavnFunksjonTelefon- jobb/privatMobil
Ingrid Olavsdotter Nesland(Leder) Fagleder psykiatri71 51 36 87480 31 218
Britt Eva RessemHelsesøster
Sølve GrimstadKommunelege
Per Arild StrandKommunelege
Gun-Towe Andersson (nestleder) psykiatrisk sykepleier/enhetsleder71 51 36 71902 71 030
Elisabet NedalSpesialpedagog
Monica KornstadPedagog

 

Psykososialt kriseteam har utarbeidet egen handlingsplan (PDF, 475 kB).

I kolonnen til høyre finner du en oversikt over øvrige vakt- og beredskapstelefoner.

Publisert av Berit Hannasvik. Sist endret 27.10.2016 10:18
Fant du det du lette etter?