Kommunale planer

Her er en oversikt over kommunale planer. Planer blir lagt ut etter hvert som de blir vedtatt.

Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027
Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument. Den skal gi rammer for virksomhetenes planer og tiltak, og planer for bruk og vern av arealer i kommunen. Kommuneplanen består av en samfunnsdel med handlingsdel og en arealdel. 

Kommuneplanens arealdel 2016-2028

Kommunedelplaner

Her finner en blant annet kommunedelplanen for Atlanterhavsvegen som er utarbeidet i samarbeid med Eide kommune.

Reguleringsplaner
Averøy har nå gjort sine reguleringsplaner tilgjengelig på Orkide sin felles kartløsning WebInnsyn. Her kan en ved hjelp av kartet klikke seg inn på den enkelte plan, ta utskrift samt laste ned aktuelle dokumenter. Ved å markere fanen for "Plan- og byggesak" får en nye valg. Marker fanen for  "Gjeldene reguleringsplaner". Zoom inn i kartet i det område den aktuelle planen ligger og klikk på planområdet.
Alle nye reguleringsplaner skal etter hvert som de er vedtatt og vedtaket er gyldig legges til i denne kartløsningen. Vi mangler imidlertid fortsatt de nyeste planene men vi jobber med saken.

Planer under behandling 
Følg prosessen for kommunale planer inkl. private reguleringsplanforslag fra det er fattet formelt vedtak om oppstart av planarbeidet og fram til planen eventuelt er endelig godkjent.

Beredskap/kriseledelse

Det er utarbeidet egen beredskapsplan i Averøy kommune. Planen ble godkjent av kommunestyret juni 2014, og skal brukes i forbindelse med lokale situasjoner som krever spesielle tiltak og ressurser.

Øvrige planer

Dette er kommunale planer som ikke inngår i de andre kategoriene.
 

Publisert av Martin Roald Waagen. Sist endret 21.01.2017 16:44
Fant du det du lette etter?