Prosjekter

Større utviklingsarbeid og satsinger er organisert som prosjekter. Prosjektene har preg av å være unike oppgaver (skilt fra drift) og omstillinger, tidsavgrenset og med egne prosjektledere.

Adresseprosjekt 2012-2016

Averøy kommune har satt i gang arbeidet med å tildele veiadresser til bygninger som er planlagt eller er i bruk til boligformål, fritidsformål, næringsvirksomhet eller offentlig eller publikumsrettet virksomhet.

Kommunereformen
Stortinget har gitt tilslutning til å gjennomføre en kommunereform. Målet er større, mer robuste kommuner med økt makt og myndighet for å møte morgendagens utfordringer og stadig økte forventninger fra innbyggerne. Kommunestyret i Averøy har vedtatt en plan for hvordan vi skal jobbe med reformen lokalt.

Publisert av Berit Hannasvik. Sist endret 18.01.2017 15:44
Fant du det du lette etter?