Postjournaler og politiske dokumenter

Innsynsmodulen gir tilgang til offentlig postjournal og saksdokumenter i forbindelse med politiske møter: http://innsyn.averoy.kommune.no/

Averøy kommune er forpliktet til å behandle alle dokumenter (brev, e-post o. l.) i samsvar med bestemmelsene i offentlighetsloven. Det betyr blant annet at alle saksdokumenter, inkludert korrespondanse til/fra kommunen, som hovedregel er offentlige.

I postlisten kan du se på dokumenter sendt til eller fra kommunen, med mindre det er taushetsbelagte dokumenter. For å sikre at postlista ivaretar personvernet best mulig, legges korrespondanse ut med fire dagers forsinkelse. Dokumenter som ikke skal skjermes vil kunne leses på våre postlister i fulltekst.

Arkivloven forplikter oss til å føre offentlig postjournal. I journalen skal all korrespondanse til/fra kommunen føres opp. Journalen blir ført på en slik måte at den ikke røper taushetsbelagte opplysninger.

Tenk på følgende før du sender brev eller e-post til oss:
All post til og fra kommunen er offentlig, om den ikke er taushetsbelagt. All post kommer på den offentlige postlisten. Det betyr at du kan finne ditt brev omtalt, sitert eller gjengitt i sin helhet i avisen eller på nyhetene.

Publisert av Astri C. Bævre Istad. Sist endret 27.11.2015 10:05
Fant du det du lette etter?
Barnehage