Grunnskole og skolefritidsordning

Skoleelever - Klikk for stort bildeSkoleelever Det er fire kommunale og en privat barneskole i Averøy. Det er en ungdomsskole for hele kommunen på Bruhagen. Les mer om den enkelte skole i oversikten til høyre.

Skolefritidsordningen
Det er egen skolefritidsordning (SFO) ved alle barneskolene. Søknadsskjema kan lastes ned fra lenken i høyrekolonnen. Skjemaet fylles ut og sendes pr. post, e-post post@averoy.kommune.no eller leveres den enkelte skole.

Elever ved grunnskolen kan gis fri etter følgende retningslinjer
1. Når det anses forsvarlig, kan kommunen etter søknad, gi den enkelte eleven permisjon i inntil 10 skoledager. Det kan maksimalt gis permisjon for inntil fem feriereiser i løpet av grunnskoletiden, minst en av disse forbeholdes ungdomstrinnet.

2. Ved dokumentert korttidsfravær(uavhengig av pkt.1), inntil 3 skoledager pr skoleår.

3. Foresatte skal sende en skriftlig søknad i god tid før den aktuelle permisjonstiden.

 

Nullmobbing.no På nettstedet Nullmobbing.no finner barn, unge og foreldre informasjon og råd om mobbing og deres rettigheter.


 

Kontaktinformasjon grunnskole Kontaktpersoner grunnskole
Kontaktinformasjon grunnskole
Navn/E-post:Stilling/Rolle:Telefon:
Erik NæssFagsjef oppvekst71 51 35 03
Betalingssatser skolefritidsordningen (SFO) Betalingssatser SFO 2017
Betalingssatser skolefritidsordningen (SFO)
Betalingssatser skolefritidsordningen (SFO)
Satser SFO 2017 (PDF, 12 kB)
Publisert av Berit Hannasvik. Sist endret 30.08.2016 15:15
Fant du det du lette etter?