Hovedforemålet med kvoteordninga for melk er å tilpasse produksjonen av ku- og geitemelk til behovet i markedet. Kvoteordninga skal også ivareta distrikts- og strukturhensyn.

Kontaktinformasjon

Kari Vik
Jordbrukssjef
E-post
Telefon 71 51 35 52

Åpningstider

15.09 - 14.05: Fra kl. 08:00 - 16:00
15.05 - 14.09: Fra kl. 08:00 - 15:00

Postadresse

Postboks 152
6538 Averøy

E-post: post@averoy.kommune.no

Besøksadresse:
Kommunehuset
Bruvollveien 4
6530 Averøy