Kontrollutvalget

tirsdag 12. april 2022, 08.30 - 12.00

Sted

Møterom Kvernes, 3. etg kommunehuset
 

Kontakt

Averøy kommune
 

Linda Nordal Sandvik
Legg til hendelsen i din kalender