Averøy samlet det politiske Nordmøre

Tirsdag denne uken var det samling og et politisk verksted for hele det politiske Nordmøre på Bruhagen. Formannskapsrepresentanter fra Sunndal, Surnadal, Gjemnes, Aure, Smøla, Tingvoll, Kristiansund og Averøy, i tillegg til administrative ledere og planleggere jobbet fram gode prosjekter, satsninger som hele Nordmøre kan samarbeide om.

Klikk for stort bildeSunndalspolitiker Torgeir Reiten framførte oppsummeringen med stor patos.   Prosjektet og samarbeidet skal styrke regionens utvikling og samarbeid gjennom interkommunal samfunnsplanlegging. Kommuneplanens samfunnsdel er sammen med økonomiplanen de viktigste styringsdokumentene i en kommune. For de nye kommunestyrene er det viktig å få gjennomført sin politikk. Da må også prosessene med å utarbeide kommuneplaner være effektive. Dette var også et viktig tema på folkevalgtdagen.

Plansamarbeidet skal være innovativt både når det gjelder forenkling og effektivisering, og ikke minst at kommunene jobber mot felles mål, sammen og hver for seg.

Samlingen på Bruhagen ble en god ramme både for å møtes, diskutere og finne noen områder å samarbeide om.

Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde