Averøy sykehjem skal motta pasienter som ikke har påvist koronasmitte

Samarbeidsavtale mellom Averøy og Kristiansund skal sikre best mulig behandling for innbyggerne i begge kommuner.

  Averøy kommune har inngått en samarbeidsavtale med Kristiansund kommune rundt mottak av pasienter som skal skrives ut fra sykehuset. Avtalen innebærer at Averøy kommune skal motta pasienter som ikke har påvist Koronasmitte fra begge kommunene ved korttidsavdelingen ved Averøy sykehjem.

Storhaugen bedre rustet til å behandle koronapasienter

Kristiansund kommune på sin side skal stille plasser til disposisjon ved Storhaugen helsehus for pasienter med påvist smitte. På denne måten håper vi på å unngå at pasienter som er friske, blir smittet av pasienter med påvist smitte. Storhaugen helsehus har bedre utstyr, bedre legedekning og bedre sykepleiedekning, og er på mange måter bedre rustet til å gi støttende behandling av koronapasienter.

Klikk for stort bildeAverøy kommune er svært tilfreds med at vi har fått på plass en slik avtale, som vil gi innbyggerne i begge kommunene et bedre tilbud, sier leder for tildelingsenheten Anne-Marit Sylthe og assisterende rådmann Kjetil Leirbekk (bildet) som har forhandlet fram avtalen.

Godt forberedt sykehjem

Både Averøy kommune og Kristiansund kommune har fristilt plasser til formålet. Dette innebærer at en del pasienter nå er flyttet sammen på dobbeltrom for at det ikke skal være så mye kontakt mellom avdelingene. Dette er selvfølgelig en ulempe for noen, men tiltaket sees ikke som inngripende i forhold til hensynet til smittevernet. Institusjonene forsøker også å dele de ansatte inn i grupper og vaktlag slik at en ved koronasmitte ikke risikerer at alle blir smittet eller havner i karantene samtidig. Renholdet er styrket, og smittevernrutiner er på et høyere nivå enn vanlig.

Averøy kommune har styrket bemanningen ved sykehjemmet, og mener at kommunen er godt forberedt på å møte et smitteutbrudd.

Kontaktinformasjon

Anne Marit Sylthe
Leder tildelingsenheten
E-post
Telefon 482 85 118
Kristin Halås
Enhetsleder
E-post
Telefon 941 86 849

941 85 436 - resepsjon