Barnehageopptak 2019/2020

Averøy kommune har nå hatt samordnet barnehageopptak for samtlige private og kommunale barnehager i kommuner.

Samtlige barn har fått tildelt sin 1. prioritet både på nye plasser, endringer og overføringer. Tildelingsbrev utsendes fortløpende. Svar på barnehageplass gjøres digitalt på foresattportalen der dere søkte om plass.