Besøkte skoletomta

I dag hadde 4. klasse på Utheim skole turdag, og da var det helt naturlig å legge turen ut til Rangøykrysset for å se på framdriften med ny-skolen. Det skjer mye i området både med ny vei inn til tomta, og på selve skoletomta. Det er bare litt over ett år til elevene kan flytte inn i den nye skolen.

Heidi Dyrseth Spennende å se forandringene på tomta dag for dag. Innen året skal bygget være oppe og ha tett tak.