Bli med på Strandryddeuka 2022

Alle kan rydde litt Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt!  Dersom vi skal stoppe forsøpling, skape bevissthet og rydde opp søppel, må vi alle bidra. 

Vi vil med dette oppfordre store og små i Averøy til å delta i Strandryddeuka 2022. Den nasjonale aksjonen går ad stabelen 9. - 18. september. 

I Averøy er vi kjent for å være gode på strandrydding. Mange frivillige deltar i Stikk UT! og plukk eller har med seg en pose og plukker søpla de kommer over når de er ute og går.

Om en velger Stikk UT! og plukk, Holde Norge Rent, Ryddeaksjon i landbruket eller trår til på eia hand velger du helt selv. Vi heier på deg! 

Stikk UT! og plukk 

er ei panteordning der frivillige lag og organisasjoner kan tjene seg noen kroner ved å plukke søppel og levere inn. Da holder en søppelsekker og annet utstyr selv. Fra nettsiden stikkutogplukk.no kan man bestille pantelapper som man fester på søppelposene. Man tar bilde av disse og sender inn, leverer så søpla på gjenvinningsstasjonen og noen dager senere er pengene på vei inn på kontoen. 

Remidt og Strandryddeuka 2022

Som tidligere år, er det mulig å levere strandryddeavfall gratis til ReMidt. Det betinger imidlertid at du benytter gule standryddesekker. De får du utlevert ved nærmeste gjenvinningsstasjon.

For å levere avfallet er det tre muligheter:

  1. Lever sekkene ved en av våre gjenvinningsstasjoner. Ta kontakt med vår driftsoperatør på gjenvinningsstasjonen for å registrere antall sekker eller vekt.
  2. Sett gule sekker ved egen restavfallsdunk på tømmedag for restavfall. Da registrerer vår bil antall sekker.
  3. Planlegger du større ryddeaksjoner, kan vi kjøre ut container til avtalt tid og sted. Vi må ha beskjed om dette senest tre dager før containeren skal plasseres ut.

Standryddeavfall skal ikke hensettes ved returpunkt for fritidsrenovasjon eller andre steder som ikke beskrevet over.

Før du rydder, må du registrere ryddeaksjonen din på ryddenorge.no.

Søplet en samler inn leveres på ReMidt på Kårvåg, eller for de som opplever det enklere, på ReMidt i Kristiansund. 

Strandryddeuka

I løpet av denne uka bidrar barnefamilier og vennegjenger, bondelag og fiskerinæringen, friluftsråd og surfere, og mange, mange flere til en ren og vakker natur.

Strandryddeuka arrangeres i september, og sammenfaller med International Coastal Cleanup Day, med 800 000 frivillige verden over. Avfall kommer dessverre på avveie i naturen året rundt, og det er viktig å rydde før snøen faller. Søppel som blir liggende over vinteren, brytes ned til små biter som blant annet blir vanskeligere å rydde når våren melder sitt inntog.

Strandryddedagen ble arrangert for første gang i 2011 og har vokst hvert år siden. Strandryddedagen er høydepunktet i Strandryddeuka. 

Bærekraftsmål 17 Samarbeid for å nå målene FN Bærekraftsmål 14 Livet i havet FN   StikkUT! og plukk Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal   

Kontaktinformasjon

Ragnhild Sophie Berthinussen
Rådgiver samfunnsutvikling
E-post
Mobil 979 80 224