Bremsnes ballbinge søker ny eier

Vil laget ditt overta Bremsnes ballbinge? Ballbingen skal flyttes til dertil egnet sted. Det kan søkes spillemidler til rehabilitering av bingen.

Krav fra myndighetene er at ny eier er spillemiddelberettiget.

Alle som kvalifiserer for tilskudd til en eller flere anleggstyper under ordinære anlegg kan søke tilskudd til nærmiljøanlegg. I tillegg kan borettslag, bygdelag og velforeninger (med unntak av hyttevelforeninger) søke tilskudd til nærmiljøanlegg.

Er dere interessert? 

Send skriftlig henvendelse til post@averoy.kommune.no

Skriv en kort søknad om å overta ballbingen.

Søknaden skal inneholde: 

  • Navn på organisasjonen og kontaktinformasjon
  • Hvorfor dere ønsker ballbingen
  • Hvor dere tenker å plassere den 

 

Å sette opp ballbinge er søknadspliktig etter  § PBL .  Spørsmål om hva en slik søknad skal inneholde kan rettes til byggesak i Averøy kommune.