Bremsneshatten og parkering

Averøy kommune og beboerne i nærområdet ber alle som besøker Bremsneshatten og Bremsneshola om å parkere på parkeringsplassen ved Djupbukta. For de som skal besøke klatrefeltet kan parkeringsplass ved Bremsnes skole også benyttes.

Kart med inntegnet parkeringsplasser - Klikk for stort bildeKart med inntegnet parkeringsplasser

Bremsneshatten er et av de mest besøkte friluftsområdene i kommunen. Det er derfor viktig å ta hensyn til de som bor i nærmiljøet, slik at man unngår økt trafikk og parkering i boligområdene.

Det er spesielt Lauvhaugen boligområde (boligene som ligger nærmest klatreveggen) som har hatt utfordringer med den økte trafikken de senere åra. Fastboende blir innparkert, det parkeres både på snuplassen og langs veien. Dette skaper farlige situasjoner, og spesielt sårbare er barna som leker og oppholder seg i området. Parkering langs veien og snuplassen hindrer også eventuelle utrykningskjøretøy å komme til.