Demenskoordinatoren inviterer til Pårørendeskolen høsten 2023

Dette er ett gratis tilbud for pårørende til personer med demens/ hukommelsessvikt.

Tilbudet består av 5 kurskvelder i løpet av høsten. Målet er økt kunnskap og innsikt i sykdommen, veiledning i kommunale tilbud og å bli kjent med andre i samme situasjon.

Tilbudet er gratis. Påmelding ønskes innen 24. september.

Se kontaktinformasjon i kolonne til høyre.