Dette skal vi klare!

Som følge av krigen i Ukraina står Europa overfor den største massefluktsituasjonen siden 2. verdenskrig, og norske myndigheter har vedtatt at ukrainske statsborgere skal få midlertidig kollektivt vern. I den ekstraordinære situasjonen har Averøy kommune fått ny anmodning fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) om å bosette til sammen 100 flyktninger i 2022. Det betyr 82 i tillegg til de 18 som kommunestyret allerede har vedtatt å bosette.

Nå har ordføreren innkalt til ekstraordinært kommunestyremøte 4. april for å formelt fatte vedtak i saken.
- Dette er en akutt situasjon og det blir for lenge å vente til neste kommunestyre som er 9. mai, sier ordfører Ingrid Rangønes. 

Godt i gang med å kartlegge

Det er i hovedsak kvinner, barn og eldre flyktninger som kommer fra Ukraina og som har akutt behov for et bosted, trygghet, helsetjenester, barnehagetilbud, grunnskole og fritidsaktiviteter. Kirsti Guvsàm og Lise Kleven i kommunens integreringstjeneste er allerede godt i gang med å kartlegge kommunens kapasitet på disse områdene. De er overveldet over den velvilje innbyggerne i kommunen har vist gjennom å stille boliger til disposisjon for flyktningene.

Svært takknemlig for alle henvendelser

- Du må skrive at vi er svært takknemlige, og at folk bare må være litt tålmodige på svar fra oss, sier Lise Kleven. Kirsti Guvsàm sier at at det er mye de ikke vet ennå - når de første flyktningene kommer, hvor mange, hvilke tjenester de skal ha - og så videre. 

- Dette skal vi klare, sier Kirsti Guvsàm, Lise Kleven og Erik Næss på anmodningen fra IMDI om å bosette 100 flyktninger i 2022

 - Dette er vi innstilt på å håndtere, sier Kirsti Guvsàm, Lise Kleven og fagsjef oppvekst Erik Næss. 
- Det er kapasitet i de private barnehagene og vi skal klare å løse utfordringen i skolene også, sier fagsjefen, som også forbereder seg på å øke kapasiteten i integreringstjenesten. 

I tillegg til ukrainske flyktninger, er det også andre grupper som skal bosettes i 2022, og fra IMDI er kommunestyret oppfordret om å fatte vedtak i tråd med det antall vi er anmodet om.