Driftstilskudd til kulturarbeid 2018

Averøy kommune har 100 000 kroner til fordeling til lag og organisasjoner som har kulturtilbud for barn og ungdom som hovedaktivitet. Søknadsfristen er satt til 15. mars 2018.

Pengesedler - Klikk for stort bilde Tilskuddet blir fordelt etter antall registrerte medlemmer under 18 år. Husk å legge ved årsmelding og regnskap for 2017. Søknader som mangler dette, blir ikke behandlet.

Søknadsskjema og retningslinjer for tilskudd til kulturarbeid.