Driftstilskudd til kulturarbeid 2019

Averøy kommune har 250 000 kroner til fordeling til lag og organisasjoner som har kulturtilbud for barn og ungdom som hovedaktivitet. Søknadsfristen er satt til 15. mars 2019.

Pengesedler - Klikk for stort bilde Tilskuddet blir fordelt etter antall registrerte medlemmer under 18 år. Husk å legge ved årsmelding og regnskap for 2018. Søknader som mangler dette, blir ikke behandlet.

Søknadsskjema og retningslinjer for tilskudd til kulturarbeid.