Eiendomsskatt 2018

I Averøy er det eiendomsskatt både på bolig-, fritidsbolig- og næringseiendommer. Skatten for 2018 er skrevet ut med 7 promille for boliger, fritidsboliger, næringsbygg og verker og bruk.

Hus og mynter - Klikk for stort bilde

Kommunestyret i Averøy vedtok i møte 14.12.2017, sak PS 77/2017 Økonomiplan 2018-2021 – årsbudsjett 2018, å øke takseringsgrunnlaget for eiendomsskatt fra 2008 med 10% i 2018, jfr eiendomsskattelovens § 8A-4 Kontorjustering.

Klage over verdsettelsen kan fremmes hvert år dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere år. Skriftlig klage sendes Averøy kommune, eiendomsskattekontoret, postboks 152, 6538 Averøy. Klagefrist er 13.04.2018.

Øvrige henvendelser om eiendomsskatt rettes til økonomikontoret – tlf 71 51 35 12.