eRom i hjemmetjenesten

Averøy omsorgssenter tok i bruk eRom i mars. Dette skal bidra til å forenkle dokumentasjonene for ansatte, samt heve og sikre kvaliteten på tjenesten den enkelte beboer har.

Vi har kjøpt inn 6 nettbrett slik at de ansatte nå slipper å vente på tur til datamaskinen er ledig på hver avdeling, og man frigjør også tid i forhold til dokumentasjon. Alt av papirlister utenom medisinlistene er fjernet, og all dokumentasjon om brukeren er samlet på et sted. Vi har nå lett og oversiktlig tilgang til alt som angår beboeren.

Hjemmetjenesten har i tråd med nasjonalt velferdsteknologiprogram installert e-lås og startet opp med multidosedispensere. E-lås er et nøkkelfritt låssystem som installeres på ytterdør hjemme hos brukeren som gjør at hjemmetjenesten og andre avtalte tjenesteytere ikke trenger å ha med seg reservenøkler. De kan da låse opp via app på arbeidsmobilen. Den monteres på vanlig lås, og brukeren selv kan bruke den opprinnelige låsen. Ved å ha e-lås får man en sikker tilgang til boligen, og tilgangen til låsen og hvem som skal ha tilgang avtales.

Multidosedispenser kan forenkle arbeidshverdagen for hjemmetjenesten ved at brukerne får medisiner til rett tid ut fra en dispenser som hjemmesykepleien fyller på. For de som har tabletter som ikke kan pakkes i multidose, har de også elektriske dosetter. Brukerne opplever også mer trygghet, frihet og økt mestringsevne ved at de slipper å vente på at hjemmesykepleien kommer og at de samtidig vet at de får rett medisin til rette tider. Multidosedispenseren kan tas med om brukeren skal bort da den har batterireserve. Brukerne betaler ingenting for å få multidosedispenser/elektronisk dosett.

Klikk for stort bilde

Kontaktinformasjon

Gun-Towe Andersson
Enhetsleder hjemmetjenesten
E-post
Telefon 71 51 36 71
Mobil 902 71 030