Frivillig under Operafestukene

OiK og Averøy kommune signerer en femårig intensjonsavtale, som gjør at representanter fra Averøy kommune stiller som frivillige på én av forestillingene under Operafestukene hvert av disse årene.

Under operafestukene 2023 vil man, på forestillingen Trubaduren, lørdag 4. februar, bli møtt av ordfører Ingrid O. Rangønes, sammen med andre fra den politiske ledelsen i Averøy kommune, når du besøker festiviteten og Operaen i Kristiansund. De ønsker deg velkommen, veileder deg til plassene, selger program og forfriskninger og passer på sakene dine i garderoben.

Averøy kommune har tatt kontakt med OiK og spurt om muligheten for- og ønske om et samarbeid. Dette blir starten på et tettere samarbeid mellom Operaen i Kristiansund og Averøy kommune, og som vi håper resulterer i et større antall frivillige, ikke bare fra Averøy kommune, men på sikt også de andre nabokommunene til Kristiansund.

Bakgrunn
Operaen i Kristiansund, OiK, er opera for hele regionen, dvs. det er også Averøys opera. OiK har et forpliktende samarbeid mellom offentlighet og frivillige organisasjoner, og har i overkant av 30 ansatte. I tillegg er det en rekke frivillige i Operaens ballettsenter, Kristiansund symfoniorkester, Kristiansund Operakor og Operaens frivillige. I løpet av en sesong gjennomføres det om lag 150 forestillinger og det er behov for et høyt antall frivillige for å kunne gjennomføre de ulike forestillingene.

OiK har i 2021-22 gjennomført forprosjektet Mangfoldige OiK. Målsettingen med prosjektet har vært å på sikt kunne legge til rette for et større mangfold på og rundt scenen og blant publikum. En har valgt å ha et særlig fokus på mangfold knyttet til nasjonalitet og etnisitet, kjønn, alder, funksjonsnedsettelser, region – bosted og på klasse og sosioøkonomisk bakgrunn. I forprosjektet har fokuset vært på Operaens frivillige og mangfold.

Rapporten viser at de fleste som deltar i Operaens frivillige er hjemmehørende i Kristiansund. Siste gjennomgang viste to – 2 fra Averøy. Det skal her legges til at det er flere frivillige fra Averøy bl.a i symfoniorkesteret og i operakoret.

Frivillighetens ånd
Vi er i frivillighetens år, og i Averøy – som andre steder – har en hatt mange gode samtaler rundt begrepet frivillighet.

- Vi er alle forskjellige, og har ulike ressurser til rådighet. Noen kan gå inn i et prosjekt med hud og hår, mens andre har en mer tettpakket hverdag. Det er plass til deg selv om du bare kan den ene gangen. I den store helheten betyr den ene dagen så uendelig mye, sier Ingrid O. Rangønes.

Operaen i Kristiansund er helt avhengig av frivilligheten. Om lag 50 årsverk i Operaen i Kristiansund står frivilligheten for. Dette er Operakoret, symfoniorkestret, Operaens Dansekompani, frivillige påkledere, scenearbeidere, syersker, frisørelever, og ikke minst, publikumsverter og den frivillige markedsgruppa.

- Disse gjør en helt uvurderlig jobb for operaen, og vi er utrolig takknemlig for alle som setter av tid til frivillige verv, om du kan gjøre mye lite. Her er det behov for alle, uansett hvor du kommer fra, kjønn, seksualitet og hudfarge. Vi er åpne for alle, sier Aksel Sandvik, markedssjef i OiK.

- Har du ikke mulighet til å jobbe på våre forestillinger, så er det fortsatt behov for deg. Vi trenger blant annet flere i markedsgruppa, som frakter plakater og flyers rundt til kommunene rundt oss og dermed gjør en viktig jobb for å markedsføre våre forestillinger. Dette er jo en mindre krevende jobb tidsmessig, og kan gjøres når folk selv har tid. Vi ønsker også å ha med frivillige når vi er rundt på stands og lignende, for å snakke om operaen til folk. At vi da kan bruke lokale personer som er med oss er jo et kjempepluss for operaen!» Aksel Sandvik - Markedssjef

Attraktiv region
- Med sin brede kultursatsing og aktivitet innehar OiK en nøkkelposisjon i arbeidet med å gjøre vår region til et attraktivt sted å bo, og derfor er vi utrolig glade for at Averøy kommune ville være med å bidra under operafestukene! Jeg tror at dette kan være starten på et tettere samarbeid med kommunene rundt Kristiansund, sier operasjef Line Lønning Andresen.

- Vi håper at vi kan være med å åpne dørene for at andre kommuner også blir med på å løfte frem Operaen i Kristiansund som en opera for hele Nordmøre, avrunder ordfører i Averøy kommune, Ingrid O. Rangønes.

Les mer om forestillingen Trubaduren

Intensjonsavtale Aksel Sandvik

 

Fra venstre: Jeanette Weiseth Kanestrøm, Ingrid Ovidie Rangønes, og Line Lønning Andresen og Ivar Aae. Aksel Sandvik