Frivillige til å delta på stor feiring

Frivillighetens år - Klikk for stort bildeFrivillighetens år

Fylkeskommunen inviterer til stor feiring av frivilligheten i Møre og Romsdal. 2022 er Frivilligheta sitt år, og det markerer Møre og Romsdal fylkeskommune to dager til ende! Kom med innspill på hvem som bør delta fra Averøy!

Sted: Molde, Scandic Seilet
Dato: 4. og 5. desember 2022

På søndag 04.12.22 er det spesielt inviterte som kan delta. Hver kommune er invitert til å ta med sju personer, hvorav tre fra adm./politisk og fire fra ulike deler av frivilligheten. I denne anledning ønsker Averøy kommune innspill fra deg på hvem som deltar som frivillig fra Averøy.

Send ditt innspill skriftlig til post@averoy.kommune.no
Frist for å komme med innspill er 10. november.
Vi trekker frivillige ut fra innspillene.

Søndag 4. desember kl. 12.00 – 16.00: Frivilligheita sin inspirasjonskonferanse!
Kl. 11.30 Registrering og mingling rundt enkel lunsj i foajeen
Kl. 12.00 Velkommen ved Møre og Romsdal fylkeskommune Frivilligheita i Møre og Romsdal – anno 2022
• Rolla til frivilligheita ved Heidi-Iren Wedlog Olsen, kulturdirektør Møre og Romsdal fylkeskommune
• Frivilligheita før, no og framover ved Roar Lervik, organisasjonssjef Møre og Romsdal idrettskrets
• Fråfall blant ungdom i fritidsaktivitetar, ved Rigmor Hustad Holen, seksjonsleiar Møre og Romsdal fylkeskommune Kl. 13.10 Pause
Kl. 13.30 Berekraft, samskaping og dei frivillige
• Frivilligrollen og viktigheita av frivilligheita, digital innlegg frå Vanja Konradsen, prosjektleder Frivillig Norge
• Drivkrafta bak frivilligheita, Nils Ulvund og Ole Magne Ansnes frå Sunndal
• Korleis tenke berekraft i frivillig sektor ved Kristin Hansen, prosjektkoordinator Møre og Romsdal fylkeskommune Kl. 14.50 Frivilligheita sin verdi, inspirerande innlegg ved Marco Elsafadi Kl. 15.20 "Speed friending" rundt frivilligheit Kl. 16.00 Konferanse ferdig og vi ventar på festmiddagen Konferansier: Henrik Stensønes, utvalsleiar
Kl. 17.00 – ca 20.00: Festmiddag for frivilligheita – med utdeling av Frivilligprisen 2022! Leia av Marco Elsafad

2022 er Frivilligheta sitt år, og det markerer Møre og Romsdal fylkeskommune to dager til ende! De håper alle kommunene og de frivillige er klare for å være med! Søndag vil være for spesielt inviterte og mandag er åpen for alle som vil melde seg på. For at flest mulig frivillige skal få deltatt, har fylkeskommunen valgt å legge deler av konferansen til søndag.

Mandag 05.12: Kl. 09.00-15.30 Fagkonferanse om frivillighet for ansatte i kommuner/politikere og frivillige organisasjoner/aktører som har med frivillige å gjøre. Sentrale tema vil være:
• Hvordan ser frivilligheta i fylket ut? Og hvordan vil den se ut i framtida?
• Bærekraft i frivillig sektor
• RUB: Rekruttere, utvikle og beholde de frivillige
• Nytta av frivilligpolitikk i kommuner

Kontaktinformasjon

Ragnhild Sophie Berthinussen
Rådgiver samfunnsutvikling
E-post
Telefon 979 80 224