Funn av rødrev med fugleinfluensa

RødrevI slutten av august ble det tatt prøver av en død rødrev på Kårvåg som viste seg å være smittet av fugleinfluensa.

 

I juli ble det for første gang i Norge påvist fugleinfluensa hos rødrev. Dette var i Stad og Kinn kommuner. Rødreven på Kårvåg er dermed det tredje funnet av rødrev med fugleinfluensa i Norge.

Mattilsynet gikk ut med en pressemelding den 30.juli om funnet av rødrev med fugleinfluensa i Stad og Kinn kommuner:
https://kommunikasjon.ntb.no/pressemelding/fugleinfluensa-pavist-hos-rev?publisherId=10773547&releaseId=17938222

Veterinærinstituttet gikk ut med en pressemelding 4.august:
https://www.vetinst.no/nyheter/hoypatogen-fugleinfluensa-pavist-hos-rodrev

Mattilsynet skriver bl.a. følgende:
– Fugleinfluensa smitter svært sjelden fra fugl til mennesker, men som et føre-var-prinsipp anbefaler Mattilsynet å ta noen forholdsregler.

– Vi ber alle om å la syke og døde fugler være i fred. Ikke ta på dem. Ikke ta med deg en syk fugl hjem for å stelle den eller gi den mat.

– Det er lite sannsynlig at katter eller andre kjæledyr blir smittet av dette viruset. Fugleinfluensaen som nå er påvist, utgjør først og fremst en risiko for fugler. Fugleinfluensa har ikke blitt påvist hos kjæledyr Norge, og kun i svært få tilfeller internasjonalt.


– Hunde- og katteiere bør likevel forsøke å holde dyrene unna døde og tydelig syke fugler. Man bør som vanlig også huske på god håndhygiene når man håndterer hunder og katter og vaske hendene før du spiser.

Kontaktinformasjon

Dag Bjerkestrand
Skogbrukssjef og miljøvernleder
E-post
Telefon 930 63 937