Gratis klima- og energirådgivning til boligeiere

Averøy kommune tilbyr nå gratis klima- og energirådgivning til innbyggerne i en begrenset periode.

Rådgivningen skal bidra til at boligeiere bruker energi mer effektivt og klimavennlig, og i større grad bruker lokale fornybare energikilder som solenergi. I tillegg skal boligeiere få gode råd om ladeløsninger for elbil og støtteordninger. 

Tilbudet inkluderer: 

•    Energianalyse av egen bolig på nett. Søk opp boligen din på energiportalen.no 
•    Digital befaring med energirådgiver. Registrer deg for rådgivningstime 

Gratis og uforpliktende klima- og energirådgivning 

Hensikten med kampanjen er å motivere boligeierne til å redusere energibruken i egen bolig og ta klimavennlige valg. Kampanjen gjøres nettbasert gjennom bruk av energiportalen.no, og det gis tilbud om digital befaring med en objektiv energirådgiver. Du kan blant annet få råd om: 

•    Elbillading 
•    Etterisolering av vegger og tak 
•    Bytting av vinduer og dører 
•    Installering av varmepumpe 
•    Solceller 
•    Smart styring 
•    Alternative energikilder 
•    Støtteordninger fra Enova 

Energianalyse på nett 

Verktøyet Energiportalen muliggjør objektiv nettbasert energianalyse av boligen din. Gå til energiportalen og søk opp din bolig. Du får veiledning til hvordan den skal brukes. 

Kampanjen er finansiert av Møre og Romsdal fylkeskommune og leveres i samarbeid med kommunene i fylket. Tjenestene og rådgivningen er levert av Simenergi AS og EEFFY AS.