Klage på tildeling av pris- og designkonkurransen

18. desember kunngjorde vi Betonmast Røsand AS som vinner av pris- og designkonkurransen på den nye barneskolen i kommunen. Innen klagefristens utløp,15. januar 2021, har Averøy kommune mottatt klage på tildelingen fra Veidekke AS. Denne klagen må vi behandle og besvare før vi går videre med kontraktsinngåelse.

Ny skole - skolen sett fra østAverøy kommune har kåret Betonmast Røsand AS som vinner av pris- og designkonkurransen for den nye barneskolen i kommunen.