Klage på tildeling av pris- og designkonkurransen

18. desember kunngjorde vi Betonmast Røsand AS som vinner av pris- og designkonkurransen på den nye barneskolen i kommunen. Innen klagefristens utløp,15. januar 2021, har Averøy kommune mottatt klage på tildelingen fra Veidekke AS. Denne klagen må vi behandle og besvare før vi går videre med kontraktsinngåelse.

Klikk for stort bildeNy skole - skolen sett fra østAverøy kommune har kåret Betonmast Røsand AS som vinner av pris- og designkonkurransen for den nye barneskolen i kommunen.